Stage Medische beeldvorming

 

Contactpersoon

Erik Smans - erik.smans@azmonica.be - T 03 240 27 07

Karen De Vocht - karen.de.vocht@azmonica.be - T 03 320 58 96

 

Afspraken eerste stagedag

Meld je om 08u30 aan aan het onthaal van medische beeldvorming (route 116) en vraag naar Eric Smans of Karen De Vocht

Je AZ Monica studentenbadge ligt op je eerste stagedag klaar aan het onthaal van de campus waar je stage loopt. Er zal een waarborg van € 20 gevraagd worden. Gelieve dit in gepast geld te voorzien. Op het einde van je stage lever je je badge terug in aan het onthaal en zal de waarborg terugbetaald worden.

 

Om je stage veilig te laten verlopen draag je een dosismeter. De studenten van de Osisee Hogeschool brengen deze zelf mee. Voor de studenten van de Fontys Hogeschool ligt deze klaar op de stage-afdeling.

 

Onthaalbrochure

Neem de brochure door voor aanvang van de stage. (Klik hier voor de stagebrochure)

 

Studentenadministratie

  • Stagecontract

Breng je contract mee in drievoud. Vergewis je ervan of de school de contracten alvast getekend heeft. Onderteken ook zelf je contracten en geef ze dan aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Werkpostfiche

Print de werkpostfiche in drievoud af (klik hier). Neem kennis van de risicofactoren op je afdeling. Onderteken ze en geef ze aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Medisch attest

Maak een kopie van je geldig medisch attest. Breng de kopie mee op je eerste stagedag en bezorg het aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

  • Aftekenlijst veiligheidsprocedures AZ Monica

Neem de veiligheidsbrochure en de procedure handhygiëne door. Print de aftekenlijst veiligheidsprocedures af (klik hier). Vul deze in en teken hem af. Bezorg hem aan je contactpersoon in het ziekenhuis.

 

Na ondertekening door de stageverantwoordelijke van het ziekenhuis krijg je 2 exemplaren van je stagecontract en werkpostfiche terug. De stage meot helaas geweigerd worden aan studenten die niet voldaan hebben aan deze wettelijke verplichting tot zij zich in regel hebben gesteld.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 27/09/2017