Stage Oogkliniek (administratie)

 

Contactpersoon

Kristel Andries

Kristel.Andries@azmonica.be

T 03 320 60 22

 

Afspraken eerste stagedag

Neem hiervoor contact op met Kristel Andries.

Je AZ Monica studentenbadge ligt op je eerste stagedag klaar aan het onthaal van de campus waar je stage loopt. Er zal een waarborg van € 20 gevraagd worden. Gelieve dit in gepast geld te voorzien. Op het einde van je stage lever je je badge terug in aan het onthaal en zal de waarborg terugbetaald worden.

 
Onthaalbrochure

Neem deze onthaalbrochure door voor de aanvang van de stage.

 

Studentenadministratie

Stagecontract

Breng je contract mee in drievoud. Vergewis je ervan of de school de contracten alvast getekend heeft. Onderteken je contracten en geef deze aan je contactpersoon binnen het ziekenhuis.

 

Werkpostfiche

Print de werkpostfiche in drievoud af (klik hier). Neem kennis van de risicofactoren op je afdeling. Onderteken ze en geef ze aan je contactpersoon binnen het ziekenhuis.

 

Aftekenlijst veiligheidsprocedures AZ Monica

Neem de veiligheidsbrochure en de procedures ziekenhuishygiëne door. Print de aftekenlijst veiligheidsprocedures af (klik hier). Vul deze in en teken hem af. Bezorg hem aan je contactpersoon binnen het ziekenhuis.

 

Na ondertekening door de stageverantwoordelijke van het ziekenhuis krijg je 2 exemplaren van je stagecontract en de werkpostfiche terug.

 

De stage moet helaas geweigerd worden aan studenten die niet voldaan hebben aan deze wettelijke verplichtingen tot zij zich in regel hebben gesteld!

 

 Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 19/07/2017