Stageplaats Verpleegkunde - vroedkunde - zorgkundige

Contactpersoon

May Van Riel

may.van.riel@azmonica.be

T 03 320 56 99

 

Afspraken eerste stagedag

Op je eerste stagedag word je om 08u00 verwacht

  • campus Antwerpen: route 163 (wachtzaal 163)
  • campus Deurne: onthaal
Vervolgens word je opgevangen voor een korte kennismaking en rondleiding.

Op de afdeling waar je stage doet, spreek je met de hoofdverpleegkundige je stage-uren af voor de hele stageperiode. Meer informatie over de afdeling zelf, lees je in de stagebrochures.

Je AZ Monica studentenbadge ligt op je eerste stagedag klaar aan het onthaal van de campus waar je stage loopt. Er zal een waarborg van € 20 gevraagd worden. Gelieve dit in gepast geld te voorzien. Op het einde van je stage lever je je badge terug in aan het onthaal en zal de waarborg terugbetaald worden.

Als je stage loopt op campus Antwerpen, breng je ook een hangslot mee voor je kleedkastje.

Bereid je stage goed voor!

Via het schooloverschrijdend document dagreflecties (1e, 2e en 3de jaar; 4de jaar)  kan je alvast concrete stagedoelstellingen formuleren en je stageportfolio beschrijven. We geven je graag feedback voor de tussentijdse en de eindevaluatie via het feedbackdocument (schooloverschrijdend). Download ze alvast, vul ze in en bezorg ze in het begin van je stage aan je mentor. Zij gaan immers graag met jou aan de slag om er een leerrijke stage van te maken!

 

Extra leerkansen

Volgende extra leermomenten kunnen de stage boeiend maken. Zij kunnen in overleg met de hoofdverpleegkundige of mentor afgesproken worden voor 2de en 3de jaarstudenten verpleegkunde.

  • Dialyse
  • Intensieve zorgen
  • Interne liaison geriatrie
  • Nucleaire geneeskunde
  • Onderzoeken van cardiologische (op campus Deurne ook cathlab), pneumologische, neurologische en gastro-enterologische aard
  • Operatiekwartier
  • Palliatief Support Team
  • Radiologie: RX - echo - CTscan en MRI (campus Deurne)


Onthaalbrochure

Vergewis je op welke campus je stage loopt.

Neem de brochure door voor de aanvang van de stage (klik hier voor de algemene onthaalbrochure).


StudentenadministratieAuteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 5/09/2019