Ziekte of ongeval


Bij ziekte verwittig je zowel je school als de stage-afdeling zo snel mogelijk.

 

Bij een ongeval, tijdens de stage, wend je je tot de dienst spoedgevallen van de campus. Hier zullen de eerste zorgen toegediend worden en de nodige formulieren ingevuld worden. Vervolgens verwittig je onmiddellijk je school.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 1/08/2014