Wachttijden

 

Het kan gebeuren dat een patiënt die later dan u is binnengekomen eerder behandeld wordt, omdat de aandoening ernstiger van aard is of door een andere arts moet worden behandeld. De ernst van de situatie bepaalt de wachttijd. Acute nood gaat altijd voor. Het is dus niet zo dat wie het eerst ingeschreven is ook het eerst geholpen wordt.

 

AZ Monica streeft ernaar om alle patiënten binnen een redelijk aanvaardbare termijn te behandelen. Tijdens drukke periodes is dit echter niet altijd haalbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook wanneer er een opdracht binnenkomt voor het hulpcentrum 112 (MUG) kan er zich vertraging voordoen omdat de beschikbare spoedarts onmiddellijk de dienst verlaat.Auteur: Lieve Dierickx
Laatste aanpassing: 28/08/2019