Retrospectieve studies

Retrospectieve studie indienen bij ethische commissie onderzoek

Een retrospectieve studie is volledig gebaseerd op gegevens uit het verleden die reeds genoteerd zijn in bestaande patiënten-, administratieve of medische dossiers (inclusief radiologische data). Er wordt geen nieuw contact opgenomen met de patiënt(en) in kwestie. Bij een retrospectieve studie is het niet nodig een centraal ethisch comité aan te stellen.

Dossier samenstellen

Verplicht

Voor een geldige aanvraag van een retrospectieve studie zijn de volgende onderdelen verplicht:

  • aanstelling hoofdonderzoeker (dit moet een arts zijn die werkzaam is in AZ Monica)
  • CV hoofdonderzoeker
  • begeleidend schrijven
  • ingevulde template aanvraagformulier
  • protocol

Optioneel

Optionele toevoegingen bij de aanvraag zijn bijvoorbeeld: Clinical Trial Agreement, Material/Data Transfer agreement, Confidentiality agreement…