Maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige voor pijnkliniek en PAAZ

Job Paramedici

CampusAntwerpen

Contract Onbepaalde duur

Werkuren Voltijds

Wat je doet

Voor onze afdelingen PAAZ en pijnkliniek zijn wij op zoek naar een gedreven maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige.

Je functie op PAAZ:

 • De hoofdactiviteit van deze afdeling is de zorg en behandeling van volwassenen met een psychische problematiek

 • Samen met je collega's sta je in voor het bieden van een kwalitatieve, totale en planmatige zorg aan deze patiënten met respect voor de individuele psychosociale en lichamelijke noden van elke patiënt.
 • Je voert de handelingen die je zijn toevertrouwd door de geneesheer en de hoofdverpleegkundige correct uit.
 • Je legt je activiteiten vast in een gedeeltelijk geïnformatiseerd patiëntendossier.
 • Je participeert aan het overleg op de afdeling.
 • Als maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige heb je als opdracht actief te participeren in het bieden van individueel aangepaste ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.
 • Op de PAAZ kan je o.a. instaan voor advies, ontslagregeling, ondersteuning en informatie voor, tijdens en na opname. Het kan gaan over praktische zaken (huisvesting, opvang, juridische aangelegenheden, tewerkstelling, administratieve zaken, …) alsook over bemiddeling, gespreksbegeleiding en netwerkoverleg.
 • Als lid van een multidisciplinair team werk je onder leiding van een hoofdverpleegkundige en draagt een psychiater de eindverantwoordelijkheid.

Je functie op pijnkliniek:

 • Je begeleidt patiënten met chronische pijn op verschillende vlakken: psychosociaal, financieel, administratief, sociaal- juridisch en sociaal- economisch (wonen, werken, vrije tijd).
 • Je geeft groepsessies en workshops rond bovenstaande thema's.
 • Je biedt psychosociale ondersteuning en begeleiding aan patiënten en hun maatschappelijke context.
 • Een educatieve/ informatieve en adviserende rol opnemen.
 • Als maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige heb je een coördinerende functie over de zorg en hulpverlening.
 • Je bent een aanspreekpersoon voor extramurale hulpverleningsinstanties.
 • Je werkt interdisciplinair en/of multidisciplinair samen met je collega’s binnen de afdeling en AZ Monica.
 • Je legt je activiteiten vast in een digitaal sociaal patiëntendossier.
 • Je participeert aan formele en informele overlegmomenten.

Waarom is dit iets voor jou?

 • Je beschikt over een diploma bachelor maatschappelijk assistent of bachelor sociaal verpleegkundige.
 • Je hebt kennis van sociale wetgeving, sociale voordelen en van de sociale kaart in het Antwerpse.
 • Je hebt ervaring en/of interesse om te werken met patiënten met een psychische problematiek.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en stipt.
 • Je kan zowel in groep als zelfstandig werken.
 • Je beschikt over goede communicatieve en administratieve vaardigheden.
 • Je werkt patiëntgericht en hecht daarbij belang aan vriendelijkheid, luisterbereidheid, empathie, vertrouwen.
 • Je kan werken met courante computerprogramma's.

Wat je krijgt

 • Je krijgt een voltijds (38u) contract van onbepaalde duur.
 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens de ziekenhuis gebonden IFIC schalen en je relevante anciënniteit wordt overgenomen.
 • Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een beveiligde fietsparking voorzien van een elektrische pomp en oplaadbox voor elektrische fietsen, daar bovenop krijg je een fietsvergoeding van 0,25€/km.
 • Een gratis personeelsparking en terugbetaling van parkeertickets wanneer je in de omliggende straten parkeert.
 • Kom je met het openbaar vervoer of de trein, dan is er een derdebetalersregeling voorzien.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques (6,5€), dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen zoals Benefits@work en er zijn voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, pilates-sessies, lunchwandelingen….
 • AZ Monica wil graag investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers en hecht daarom veel belang aan de opleidingsmogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelplan met tal van opleidingen.
 • En last but not least: toffe collega’s die elke dag willen gaan voor kwalitatieve zorg!
Leen Van Gorp

Ik behartig jouw sollicitatie

Leen Van Gorp

Stafmedewerker Personeelszaken