Projectingenieur

Job Facilitair

CampusDeurne, Antwerpen

Contract Onbepaalde duur

Werkuren Voltijds

Wat je doet

Als projectingenieur sta jij in voor de administratieve en technische opvolging van de aan jou toegewezen projecten binnen AZ Monica. Dit kunnen zowel bouwkundige als technische projecten zijn. Verder voer jij ook onderzoek uit naar onze energiestromen, stel jij aanpassingen voor werkt deze uit.

Jouw hoofdtaken omvatten:

 • Onderzoekt de technische en infrastructurele behoeften en overlegt hierover met interne en externe deskundigen;
 • Onderzoekt hoe de te verbouwen of bouwen oppervlakte optimaal benut kan worden en brengt hierover advies uit aan de betrokken diensten, de directie en interne en externe deskundigen;
 • Onderzoekt onze energiestromen en stelt aanpassingen voor om o.a. piekvermogens en fluctuaties te reduceren. Na goedkeuring worden deze als project opgevolgd door jou.
 • Maakt in overleg met de betrokken interne en externe partners een planning en fasering van de projecten op, rapporteert hierover aan de directie en stuurt indien nodig bij.
 • Staat in voor de communicatie met de externe partners zoals architecten, ingenieurs, subsidiërende overheden,…
 • Vertegenwoordigt de bouwheer op de werf en tijdens overlegvergaderingen met alle betrokken partijen;
 • Stelt voorafgaandelijk een kostenraming op in overleg met de directie enerzijds en de betrokken externe en interne partners anderzijds en rapporteert hierover aan de directie;
 • Volgt tijdens de realisatie van het project de uitgaven op in functie van de kostenraming, rapporteert hierover aan de directie en stelt indien nodig bijsturingen voor.
 • Organiseert overlegmomenten met het projectteam binnen de instelling alsook met de externe partners en maakt hiervan verslagen op
 • Je staat in voor de timing en scope van de jou toegewezen projecten.
 • Staat in voor de tijdelijke verplaatsing van diensten tijdens de werkzaamheden: organiseert de verhuizing en de communicatie hierover.

Waarom is dit iets voor jou?

 • Je bent in het bezit van het diploma van Industrieel Ingenieur of van Burgerlijk Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minimum 2 jaar ervaring met projectopvolging van grotere bouwprojecten.
 • Bezit een gespecialiseerde kennis van bouwtechnische domeinen en van technische en elektrische installaties
 • Bijkomende troeven:
  • Affiniteit met een ziekenhuisomgeving is een pluspunt.
  • Kennis van de ziekenhuiswetgeving, wetgeving rond brandpreventie in ziekenhuizen en wetgeving rond overheidsopdrachten is een pluspunt voor je kandidatuur
  • Kennis elektriciteit en/of HVAC.
 • Kan werken met gespecialiseerde informaticatoepassingen (o.a. MS Office, Vectorworks en/of AutoCad, …)
 • Je werkt creatieve, innovatieve en op maat gemaakte oplossingen voor je interne klanten uit.

Wat je krijgt

 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens de ziekenhuis gebonden IFIC schalen en wordt relevante anciënniteit overgenomen.
 • Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een beveiligde fietsparking voorzien van een elektrische pomp en oplaadbox voor elektrische fietsen, daar bovenop krijg je een fietsvergoeding van 0,27€/km.
 • Een gratis personeelsparking en terugbetaling van parkeertickets wanneer je in de omliggende straten parkeert.
 • Kom je met het openbaar vervoer of de trein, dan is er een derdebetalersregeling voorzien.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques (6,5€), dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen zoals Benefits@work en er zijn voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, uitgebreid fietsbeleid, dag van de medewerker…
 • AZ Monica wil graag investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers en hecht daarom veel belang aan de opleidingsmogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelplan met tal van opleidingen.
 • En last but not least: toffe collega’s die elke dag willen gaan voor kwalitatieve zorg!
Dries Peeters

Ik behartig jouw sollicitatie

Dries Peeters

Stafmedewerker personeel