Sociotherapeut PAAZ

Job Paramedici

CampusAntwerpen

Contract Vervangingscontract

Werkuren 30,4u

Wat je doet

Voor onze PAAZ afdeling (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) zijn we op zoek naar een deeltijdse (80%) sociotherapeut om het team te versterken.

De focus van de zorg op deze afdeling ligt op:

 • het psychische aspect van de gezondheid en behandeling van volwassenen met een psychische problematiek
 • de benadering van dat de psychische problematiek centraal staat in de hulpverleningsrelatie

Samen met je collega’s sta je in voor het bieden van een kwalitatieve, totale en planmatige zorg aan deze patiënten met respect voor hun individuele psychosociale en lichamelijke noden.

 • Je staat in voor het uitvoeren van patiëntgerichte zorg: enerzijds door observatie en nauwkeurig vastleggen van symptomen, noden van de patiënt en vaststellen van een diagnose of behandeling. Anderzijds door bijstand en hulp te bieden in verbetering of het herstel van de gezondheid.
 • Je voert naast de algemene patiëntgerichte activiteiten, de door de geneesheer toevertrouwde handelingen correct uit. Enkele voorbeelden: verhoogd toezicht, gesprek, begeleiden naar onderzoek, slaapobservatie, afdelingsbegeleider, opname en uitslag uitvoeren, MDO, rapportage, psycho-educatie, crisisbegeleiding, …
 • Je staat in voor het optimaliseren van de dienstverlening.
 • Je houdt jezelf op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en producten binnen de afdeling.
 • Je raadpleegt verslagen (patiëntenraad, teamvergadering, zorgvergadering, werkoverleg, …)
 • Deelname aan verplichte vormingen/bijscholingen
 • Je werkt mee aan de organisatie en controle op de patiëntgerichte activiteiten, en de bijhorende administratie.
 • Opvang begeleiding en evaluatie van studenten en nieuwe medewerkers.
 • Meewerken aan de overheid opgelegde registraties.
 • Kennen en toepassen van het arbeidsreglement, huishoudelijk reglement van de afdeling en interne en externe procedures en processen (ARAB, iMUG, ed.).
 • Registratie uitgangsniveau / weekendregeling.
 • Contacten met externe hulpverleners.
 • Multidisciplanaire samenwerking met onder andere: diëtisten, pastorale dienst, technische dienst, keuken, onthaal, security, …
 • Als lid van een multidisciplinair team werk je onder leiding van een hoofdverpleegkundige en draagt een psychiater de eindverantwoordelijkheid.
 • Je hebt een verpleeg-diagnostische, adviserende en therapeutische functie.

Iets voor jou

 • Je beschikt over een Bachelor diploma toegepaste psychologie of bachelor diploma orthopedagogie.
 • Je kan flexibel werken met vroege, late shiften en weekends.
 • Je bent bereid mee te verhuizen naar Campus Deurne, deze verhuis is voorzien tegen eind 2024.
 • Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit.
 • Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
 • Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
 • Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.
 • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
 • Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je staat open voor begeleiding en motivatie van studenten.
 • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.

Wat je krijgt

 • We bieden je een deeltijds (30,4u) vervangingscontract aan ter vervanging van een collega, dit met een mogelijkheid tot optie vast.
 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens de ziekenhuis gebonden IFIC schalen en relevante anciënniteit wordt overgenomen.
 • Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een beveiligde fietsparking voorzien van een elektrische pomp en oplaadbox voor elektrische fietsen, daar bovenop krijg je een fietsvergoeding van 0,35€/km (max 3500€/jaar).
 • Een gratis personeelsparking en terugbetaling van parkeertickets wanneer je in de omliggende straten parkeert.
 • Kom je met het openbaar vervoer of de trein, dan is er een derdebetalersregeling voorzien.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques (6,5€), dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Aan het einde van het jaar 2024 staat er een verhuizing gepland voor de PAAZ naar onze Campus Deurne. Hierbij zal je de kans krijgen om te werken in een nieuwe vleugel en gloednieuwe afdeling.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warm ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen. Zo zijn er voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, pilates-sessies, lunchwandelingen….
 • AZ Monica wil graag investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers en hecht daarom veel belang aan de opleidingsmogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelplan met tal van opleidingen.
 • En last but not least: toffe collega’s die elke dag willen gaan voor kwalitatieve zorg!
Leen Van Gorp

Ik behartig jouw sollicitatie

Leen Van Gorp

Stafmedewerker Personeelszaken