Verpleegkundige mobiele equipe

Job Zorg

CampusDeurne, Antwerpen

Contract Onbepaalde duur

Werkuren Voltijds/Deeltijds

Wat je doet

Wij zijn op zoek naar een voltijdse of deeltijdse verpleegkundige om onze mobiele equipe te versterken.

Ben jij iemand die houdt van het werken op gevarieerde verpleegafdelingen? Dan is onze mobiele equipe iets voor jou!

  • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
  • Je voert de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
  • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
  • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
  • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
  • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
  • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
  • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
  • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
  • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
  • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Waarom is dit iets voor jou?

  • Je beschikt over een Bachelor of HBO5 diploma Verpleegkunde
  • Je bent bereid op beide campussen te werken in vroege-, late- en uitzonderlijk een nacht dienst. Er kan flexibel worden rekening gehouden met je wensen.
  • Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit
  • Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
  • Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
  • Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.
  • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
  • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
  • Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
  • Je staat open voor begeleiding en motivatie van studenten.
  • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.

Wat je krijgt

  • Wij bieden je een voltijds of deeltijds (is bespreekbaar) contract aan van onbepaalde duur.
  • Onze mobiele equipe werkt in twee regimes: LIMo (Late Interne Mobiele Equipe) of WIMo (Weekend Interne Mobiele Equipe). Tijdens je sollicitatiegesprek wordt samen met jou besproken welk regime mogelijk is.
    • In LIMo (Late Interne Mobiele Equipe) presteer je vroege en late shiften (en occasioneel een dagshift), maar presteer je geen weekenden.
    • In WIMo (Weekend Interne Mobiele Equipe) presteer je enkel vroege shiften en 1 op 2 weekends (en occasioneel een dagshift).
  • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens de ziekenhuis gebonden IFIC schalen met specifieke voorwaarden: relevante anciënniteit wordt overgenomen of je start met minimaal 3 jaar anciënniteit, die stijgt naar 5 jaar vanaf het derde werkjaar.
  • Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
  • Een beveiligde fietsparking voorzien van een elektrische pomp en oplaadbox voor elektrische fietsen, daar bovenop krijg je een fietsvergoeding van 0,27€/km.
  • Een gratis personeelsparking en terugbetaling van parkeertickets wanneer je in de omliggende straten parkeert.
  • Kom je met het openbaar vervoer of de trein, dan is er een derdebetalersregeling voorzien.
  • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques (6,5€), dat maakt het winkelen extra prettig.
  • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
  • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen. Zo zijn er voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, pilates-sessies, lunchwandelingen….
  • AZ Monica wil graag investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers en hecht daarom veel belang aan de opleidingsmogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelplan met tal van opleidingen.
  • En last but not least: toffe collega’s die elke dag willen gaan voor kwalitatieve zorg!
Leen Van Gorp

Ik behartig jouw sollicitatie

Leen Van Gorp

Stafmedewerker Personeelszaken