AZet u is … Ilse

AZet u is … Ilse

Mijn verhaal bij AZ Monica startte zo’n 14 jaar terug, toen ik in 2010 een vacature in de krant las. Oh ja, dat was toen nog gebruikelijk om vacatures in een krant te zetten. Sindsdien is mijn takenpakket blijven uitbreiden en kan ik rekenen op ondersteuning van Nadja.

Safety first en een vleugje beroepsmisvorming

Als stafmedewerker veiligheid en milieu ben ik mee verantwoordelijk voor de veiligheid en preventie in het ziekenhuis. Dat uit zich in heel zichtbare zaken zoals bewakingsagenten, maar ook in zaken achter de schermen, zoals brandveiligheid, ergonomie, agressie preventie en het bewaken van het navolgen van de algemeen geldende wetgevingen. Sommige dingen hoop je nooit nodig te hebben. Denk maar aan een noodplanning. Een secuur samengesteld plan waarbij de beleidscel, communicatieve cel en operatieve cel nauw met elkaar samenwerken in geval van nood. Alles dient perfect op elkaar afgestemd te zijn, iedereen moet weten wat ze moeten doen.

Veiligheid zit een beetje in het bloed. Als ik naar een concert ga, kijk ik onmiddellijk rond op zoek naar de nooduitgangen. Maar zo’n neigingen probeer ik ook in te perken, je moet ook gewoon genieten.

Steeds meer mensen zien het belang van veiligheid en milieu in. Die appreciatie en erkenning is belangrijk. Maar ik weet als geen ander dat ook de sector waarin je werkt bij je moet passen. Ik startte mijn carrière als preventieadviseur in de commerciële sector, maar ik voelde dat ik daar niet op mijn plaats zat. Dankzij loopbaanbegeleiding ontdekte ik dat mijn hart bij de zorgsector lag.

Generalist of inktvis?

Mijn takenpakket is een hele boterham. Door de jaren heen kwamen er alleen verantwoordelijkheden bij. Daardoor werd ik een generalist. Concreet betekent het dat ik een heel ruime kennis heb over mijn vakgebied. Mijn functie is te veelzijdig om alles tot in de details te weten. Ik vergelijk het ook wel eens met een inktvis, met m’n tentakels overal. Daarom laat ik me omringen door echte specialisten.

Ambitie en dromen

Na 14 jaar bij AZ Monica heb ik al heel wat gerealiseerd, maar ik zit nog boordevol ambitie. Ik zou graag meer samenwerking over de campussen heen realiseren en me meer toeleggen op bepaalde aspecten van mijn job. Een nog meer gestroomlijnde visie, een intensere samenwerking en uitwisseling van kennis over de ziekenhuizen binnen het Helix netwerk heen zou een meerwaarde zijn. We werken uiteraard al samen met andere ziekenhuizen in de ziekenhuisassociatie. We kunnen altijd bij elkaar terecht met vragen.

Ik ben een leergierig iemand, dat merk je waarschijnlijk wel. Dat uit zich zowel in mijn job als in mijn privéleven. Ik sluit niet uit dat ik nog eens ga studeren. Talen interesseren me enorm, maar ergens droom ik er ook van om in mijn vrije tijd natuurgids te worden. Dat combineert mijn voorliefde voor de natuur met wandelen. Twee hobby’s in één klap.

Levenslessen en geduldbarometer

De juiste mens op de juiste plaats, dat voorkomt heel wat miscommunicatie en problemen. Dat heb ik al mogen ondervinden. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat iedere dag anders is. Iedereen stapt met een ander been uit bed en dat kan invloed hebben op hoe iemand reageert. Stel je voor: een geduldbarometer die aangeeft hoeveel geduld je gesprekspartner heeft. Dat zou veel interacties kunnen vergemakkelijken.