AZet u is … Wiebe

AZet u is … Wiebe

Aan verantwoordelijkheidsgevoel is er nooit een gebrek geweest, dat was al duidelijk bij de scouts en zelfs in mijn studentenvereniging. Dat het zou betekenen dat ik vandaag hoofd van een revalidatieafdeling zou zijn, had ik niet gedacht. Maar de opportuniteit deed zich voor en mijn engagement was te groot om er niet voor te gaan.

Van een studentenjob naar leidinggevende

In 2019 ging ik tijdens weekends, vakanties en feestdagen als student aan de slag bij AZ Monica. Eenmaal afgestudeerd als kinesist kon ik verschillende richtingen uit, zoals werken in een zelfstandige praktijk, een ziekenhuis of een revalidatiecentrum. Op basis van verhalen van vrienden en mijn eerdere ervaring als jobstudent was mijn keuze snel gemaakt: hier in AZ Monica wilde ik graag vast aan de slag gaan als kinesitherapeut. Daarbij was het vooral de variatie in het werk en het werken in teamverband dat me erg aantrok.

Toen mijn voormalige leidinggevende vertrok, bood zich plots een onverwachte kans aan: de mogelijkheid om het hoofd van de revalidatieafdeling te worden. Het was niet iets waar ik al actief naar had gestreefd, maar ik voelde dat ik naast mijn werk als kinesist nog meer wilde doen. Het voelde dan ook als de juiste volgende stap in mijn carrière, dus waagde ik mijn kans. Ik ben blij en dankbaar dat ik die kans ook gekregen heb.

Een leuke paramedische bende

Concreet komt het er op neer dat ik een team van kinesisten, logopedisten en ergotherapeuten aanstuur. Het is een leuk paramedisch team van 36 vakspecialisten. Een goede mix tussen jong en oud, maar iedereen even gedreven. Dat zorgt ervoor dat ik hier graag ben.

Het is mijn taak om ervoor te zorgen ze hun patiënten de best mogelijke zorg kunnen bieden. Daarnaast werk ik zelf ook nog deeltijds als kinesist. Ik hou echt enorm van dat menselijke contact. Het heeft me altijd gecharmeerd aan kinesitherapie en revalidatie in het algemeen.

Mee mijn schouders onder ons revalidatiecentrum en focuskliniek

Wat veel mensen vergeten is dat ze ook bij ons terechtkunnen met eender welke kinesitherapeutische pathologie. In ons revalidatiecentrum zijn we er zowel voor gehospitaliseerde als ambulante patiënten. Dankzij ons grote team van gespecialiseerde zorgverleners hebben we ontzettend veel kennis en ervaring in huis. En ook naar faciliteiten toe zitten we hier echt enorm goed en dat zowel voor kracht- als cardiotraining.

Bovendien hebben we nog twee heel speciale troeven. Als eerste, ons hydrotherapiebad waar sporters en postoperatieve patiënten vaak veel sneller geactiveerd kunnen worden dan ze zouden kunnen onder volledige druk van de zwaartekracht. Daarnaast hebben we ook ons Biodex-toestel. Daarmee kunnen we erg specifieke krachtmetingen uitvoeren. Zo kunnen we spieren heel nauwkeurig evalueren.

Het zijn allemaal troeven die onze patiënten ten goede komen. Ik wil de komende jaren ons revalidatiecentrum, onze Orthopedie Focus Kliniek met 12 state-of-the-art operatiezalen en de kwaliteitszorg die wij bieden nóg meer op de kaart zetten.

Kleine beetjes maken ook iets groots

Kleine beetjes kunnen naar iets groots toewerken, dat geloof ik echt. Consequent op dagelijkse basis een korte oefening doen, is soms veel waardevoller dan één krachtige training in de week. Neem bijvoorbeeld iemand die naar de fitness gaat. Je wordt niet sterk door één stevige training, maar wanneer je je systematisch inzet zal je beetje bij beetje sterker worden.