Vroedkundige materniteit

Job Zorg

CampusDeurne

Contract Bepaalde duur

Werkuren 28,5u

Wat je doet?

Op onze afdeling materniteit kom je als vroedkundige terecht in een multidisciplinair team van gynaecologen, vroedkundigen, pediaters, kinesitherapeuten en andere zorgverleners.

 • Je zal moeders begeleiden en ondersteunen bij arbeid en bevalling.
 • Je ondersteunt de arts bij het plaatsen van epidurale anesthesie en volgt deze op via monitoring.
 • Je voert de onmiddellijke en latere postpartumperiode op een verantwoorde vroedkundige wijze uit.
 • Je draagt zorg voor de pasgeborene tijdens het verblijf op de kraamafdeling.
 • Je begeleidt de borstvoeding en mogelijke problemen of moeilijkheden, hierbij handel je binnen het wettelijk kader van het vroedkundig handelen.
 • Je geeft op een correcte en professionele wijze adviezen aan de moeders volgens de aanwezige protocollen.
 • Je voert de vroedkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, planning, uitvoering en de evaluatie van de vroedkundige zorg).
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het vroedkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op vroedkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de vroedkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Iets voor jou?

 • Je beschikt over een bachelor diploma van vroedkundige.
 • Je bent bereid vroege-, late- en nachtdienst te doen.
 • Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit.
 • Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
 • Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
 • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt en familie.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent correct assertief tegenover de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.

Wat je krijgt?

 • Je krijgt een deeltijds (75%) contract van bepaalde duur voor een periode van 6 maanden, mogelijks kan dit verlengd worden.
 • Natuurlijk wordt je loon uitbetaald volgens de ziekenhuis gebonden IFIC schalen met specifieke voorwaarden: relevante anciënniteit wordt overgenomen of je start met minimaal 3 jaar anciënniteit, die stijgt naar 5 jaar vanaf het derde werkjaar.
 • Op de koop toe krijg je van ons nog een gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een beveiligde fietsparking voorzien van een elektrische pomp en oplaadbox voor elektrische fietsen, daar bovenop krijg je een fietsvergoeding van 0,27€/km.
 • Een gratis personeelsparking en terugbetaling van parkeertickets wanneer je in de omliggende straten parkeert.
 • Kom je met het openbaar vervoer of de trein, dan is er een derdebetalersregeling voorzien.
 • Naast een lekkere maaltijd in onze cafetaria krijg je ook een betaalkaart voor je maaltijdcheques (6,5€), dat maakt het winkelen extra prettig.
 • Nieuwe collega’s krijgen bij AZ Monica een warme ontvangst. Tijdens onze inscholingsdag en het onthaaltraject op de afdeling krijg je alle informatie om met veel goesting je loopbaan bij AZ Monica te starten.
 • Verder kan je bij AZ Monica op heel wat extra’s rekenen. Zo zijn er voortdurend acties vanuit ons welzijnsbeleid Health@work. Denk maar aan onze maandelijkse fruitbedeling, pilates-sessies, lunchwandelingen….
 • AZ Monica wil graag investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers en hecht daarom veel belang aan de opleidingsmogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelplan met tal van opleidingen.
 • En last but not least: toffe collega’s die elke dag willen gaan voor kwalitatieve zorg!
Joyce Notelé

Ik behartig jouw sollicitatie

Joyce Notelé

Stafmedewerker HR