JobsStagePraktische infoVoorbereiden op je stage

Voorbereiden op je stage

Begin goed voorbereid aan je stage! Neem zeker de veiligheidsbrochure en kwaliteitswaaier door. Deze documenten vind je onderaan deze pagina. Bij de start van je stage zal je immers moeten bevestigen dat je deze informatie hebt nagelezen.

Kwaliteitswaaier

In de kwaliteitswaaier vind je alle belangrijke processen in verband met veilige zorg. Denk maar aan handhygiëne, EWS, afspraken rond brandveiligheid … Elke werknemer – en dus ook stagiair(e)s – worden verondersteld dit te kennen en toe te passen in de praktijk. Dit is de basis van een veilige zorg.

Veiligheidsbrochure

In de veiligheidsbrochure staat beschreven hoe wij omgaan met de risico’s waarmee je kan geconfronteerd worden in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent en dat je weet wat je moet doen in deze situaties. Denk maar aan een prikongeval, stralingsrisico, wanneer psychosociale hulp in te roepen …

Documenten

Brochure veiligheid op het werk
Kwaliteitswaaier AZ Monica (.pdf)