Chemotherapie

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Cytostatica doden de kankercellen of remmen de celdeling. Deze medicatie verspreidt zich via het bloed door het lichaam en kan op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken. Het doel van de behandeling is eventueel resterende of circulerende kankercellen in het lichaam uit te schakelen en zo te verhinderen dat deze kankercellen verder kunnen delen, groeien en uitzaaiingen veroorzaken.

Chemotherapie kan vóór de operatie gegeven worden (neo-adjuvante chemo) of na de operatie (adjuvante chemo). Meestal wordt chemotherapie na de operatie als aanvullende behandeling toegediend. Bij grotere tumoren kan de chemotherapie ook vóór de heelkunde worden gegeven. Het doel is de tumor te verkleinen en hierdoor de uiteindelijke heelkunde te vergemakkelijken. Een ander voordeel is dat de reactie van het gezwel op de chemotherapie kan gevolgd worden. Als gezien wordt dat het gezwel weinig reageert op de chemotherapie, kan het schema aangepast worden of kan er vroeger overgegaan worden tot een operatie.

Bij de toediening van chemo vóór de operatie wordt er een clipje geplaatst ter hoogte van het gezwel in de borst. Het gezwel kan onder invloed van de chemotherapie zo klein worden, dat het na de behandeling niet meer zichtbaar is met het blote oog. Dankzij het clipje kan de chirurg de plaats terugvinden. Ook al is de tumor niet meer zichtbaar, er zal altijd een operatie plaatsvinden om het niet-zichtbare resterend weefsel te verwijderen.

Als de borstkanker is uitgezaaid, wordt chemotherapie toegediend om het ziekteproces te stabiliseren en onder controle te houden.

Hoe verloopt chemotherapie?

Chemotherapie wordt toegediend in het dagziekenhuis oncologie.

Meestal wordt een combinatie van verschillende soorten chemotherapie gegeven. Dit geeft een sterkere werking tegen de tumor. Het is mogelijk dat het schema wijzigt in de loop van de behandeling. De chemotherapiekuren worden volgens een strikt schema gegeven, bv. wekelijks of tweewekelijks. Meestal duurt de behandeling enkele maanden.

De toediening van chemotherapie gebeurt via een infuus en duurt enkele uren.

Chemotherapie kan de kleine bloedvaten irriteren en beschadigen met ontstekingen en verhardingen van de bloedvaten tot gevolg. Om dit te voorkomen wordt de chemotherapie toegediend via een poortkatheter. Dit toedieningssysteem wordt onderhuids geplaatst ter hoogte van de borst. Voor de plaatsing is een kleine operatie nodig. De katheter van de poort mondt uit in een groot bloedvat, zodat de medicatie eenvoudig en veilig kan worden toegediend.

Bijwerkingen chemotherapie

Chemotherapie tast behalve kankercellen ook gezonde cellen aan. Vooral snelgroeiende gezonde cellen zoals beenmerg en bloedcellen, haarcellen, het slijmvlies van het spijsverteringskanaal en de voortplantingsorganen zijn er gevoelig voor. Hierdoor kunnen er bijwerkingen optreden. Er bestaan grote verschillen in individuele gevoeligheid waardoor de ernst van de bijwerkingen moeilijk kan voorspeld worden.

 • Misselijkheid en braken
 • Vermoeidheid
 • Haarverlies
 • Tekort aan witte bloedcellen
 • Bloedarmoede
 • Verminderde smaakzin
 • Wegvallen van de menstruatie
 • Droge huid, broze nagels
 • Vaginale droogte
 • Constipatie
 • Diarree
 • Verminderde vruchtbaarheid

Deze behandeling wordt uitgevoerd door