Over AZ MonicaNetwerk Helix

Netwerk Helix

Sinds 2018 maakt AZ Monica deel uit van het ziekenhuisnetwerk Helix. Samen met AZ Klina (Brasschaat), AZ Voorkempen (Malle), AZ Rivierenland (Reet, Bornem, Willebroek) en UZA (Edegem) engageren we ons om een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

Het doel van Helix is dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

Slimme zorg op maat van de patiënt

De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s, grote investeringen en ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen en inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten garantie op continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.

Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.