PatiëntPatiëntenrechten

Patiëntenrechten

In België bestaat er een wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Zo heb je als patiënt bijvoorbeeld recht op:

  • een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • het ontvangen informatie over de gezondheidstoestand
  • het geïnformeerd zijn en vrij toestemmen in een tussenkomst
  • het vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • het neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Voor meer informatie over jouw rechten als patiënt kan je terecht op de website van de federale overheid.