CPAP

CPAP-therapie maakt deel uit van de behandelopties van OSAS (obstructief slaapapnoesyndroom). Dit is een aandoening waarbij de ademhaling geregeld stopt tijdens het slapen. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke afsluiting in de bovenste luchtwegen. Door die adempauzes (of apnoes) kan het zuurstofgehalte in het bloed dalen. Hierdoor worden de hersenen gealarmeerd en ontstaat een wekreactie (arousal), zodat je opnieuw doorademt. Deze combinatie van zuurstofgebrek en arousals verstoort niet alleen de slaap, maar vormt ook een bedreiging voor de gezondheid op langere termijn. De diagnose van OSAS wordt gesteld door middel van een slaaponderzoek.

De arts houdt rekening met verschillende factoren om te bepalen welke behandeling voor OSAS meest geschikt is. Er kan beslist worden om CPAP-therapie voor te schrijven. Het gaat dan om een toestel dat omgevingslucht in de luchtwegen blaast onder verhoogde druk (continuous positive airway pressure). Hierdoor blijven de luchtwegen open en doen zich geen apnoes meer voor waardoor de ademhaling zich herstelt en slaapkwaliteit opnieuw kan verbeteren.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door