Jodiumtherapie

Informatie voor patiënten over de behandeling met Jodium-131 (Joodcapsule/joodpil)

Doel van de behandeling

Deze behandeling wordt voorgeschreven bij een te snel werkende schildklier. Een capsule met radioactief jodium wordt hierbij toegediend aan de patiënt. Een te snel werkende schildklier wordt vastgesteld aan de hand van bloedtesten en/of een scintigrafie van de schildklier. Het radioactief jodium (capsule) zal voornamelijk opgenomen worden in de schildklier en zal hier de werking van de schildkliercellen afremmen. Slechts een beperkt gedeelte zal de eerste dagen in de urine worden uitgescheiden.

Deze afremming van de schildklier is te verwachten vanaf twee à drie weken na de inname en kan drie tot vier maanden voortduren.

Het is mogelijk dat één behandeling onvoldoende is om de schildklierfunctie onder controle te brengen.  De behandeling moet dan herhaald worden.

Mogelijke bijwerkingen

In uitzonderlijke gevallen kan de schildklierfunctie beneden de normale grens dalen. Meestal is dit tijdelijk en zal dit vanzelf overgaan. Daarom zal je regelmatig bloedcontroles krijgen na de toediening van de capsule. Wanneer de schildklier te traag begint te werken, kan dit gemakkelijk al dan niet tijdelijk behandeld worden met schildklierhormoon (gewoonlijk een tablet per dag).

Wel kan er de eerste dagen wat pijn en zwelling optreden in de hals. Hiervoor kan je eventueel een Perdolan nemen. Na de inname kan je naar huis gaan en je huidige activiteiten verderzetten. 

Wat met zwangerschap/borstvoeding?

Radioactief jodium mag NIET aan zwangere vrouwen worden toegediend. Verwittig je arts als dit wel gebeurd is. Ook stel je een nieuwe zwangerschap best minimum zes maanden uit na een behandeling met radioactief jodium.

Borstvoeding mag gedurende acht weken na een jodiumbehandeling niet gegeven worden, en wordt dus in de praktijk gestopt.

Moet ik thuisblijven?

Er zullen je vier tot zeven werkdagen ziekteverlof worden voorgeschreven, startend op de dag van toediening en afhankelijk van de toegediende dosis.

Welke leefregels kan ik best toepassen?

  • De eerste twee dagen volgend op de toediening blijf je best thuis en vermijd langdurig contact in openbare plaatsen.
  • Het contact met baby’s, kleine kinderen en zwangere vrouwen op minder dan een meter afstand moet je beperken gedurende de eerste vier dagen na toediening tot maximum 30 minuten per dag.
  • Voor het slapen houd je best twee meter afstand van anderen gedurende zeven dagen.
  • Was je handen frequent.
  • Spoel je toilet twee keer door na gebruik.
  • Gebruik je eigen tandenborstel.
  • Gebruik je eigen bestek.
  • Proef geen eten van anderen.
  • Gebruik je eigen handdoek en washandje.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door