ZorgaanbodBehandelingenNiet-ingedaalde teelbal

Niet-ingedaalde teelbal

Soms blijft indaling van de teelbal achterwege bij jongens. Dan blijven een of beide teelballen in de buik of de lies zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor vruchtbaarheidsproblemen ontstaan. Als de teelballen in het tweede levensjaar nog niet zijn ingedaald, is het nodig om medisch in te grijpen.

Niet-ingedaalde teelbal

Wanneer de teelbal in de lies gevoeld wordt, kan de uroloog door een strijkende handbeweging naar beneden de teelbal doen indalen. Als dit niet mogelijk blijkt, spreken we van een niet-ingedaalde teelbal. In dit geval zal een operatie moeten plaatsvinden zodat de testis voor de tweede verjaardag op zijn plaats zit. Soms is de testes niet te voelen en ook niet met ultrasone geluidsgolven (echografie) terug te vinden. Meestal zal dan een kijkoperatie (laparoscopie) plaatsvinden waarbij vaak de teelbal in de buik te zien is. Afhankelijk van de kwaliteit van de teelbal zal dan beslist worden hoe de behandeling verdergaat.

Pendelbal of retractiele testis

Soms lijkt het alsof een teelbal niet is ingedaald, maar kan hij gemakkelijk in de balzak worden geduwd. Dit wordt een rectractiele testis genoemd, dat wil zeggen dat hij gemakkelijk heen en weer bewogen kan worden en gemakkelijk in de balzak kan blijven liggen. Een ingreep is dan meestal niet nodig. Zo een pendelbal dient regelmatig onderzocht te worden omdat er steeds een risico bestaat dat hij toch blijft steken in de lies. Rond de pubertijd blijft de teelbal meestal op zijn plaats.

Ingreep

In het algemeen wordt je zoontje opgenomen in het kinderdagziekenhuis of moet hij een nacht worden opgenomen. De operatie vindt plaats onder algemene narcose (verdoving). Daarom moet je kind op de dag van de opname nuchter zijn vanaf middernacht. De ingreep die nodig is om een teelbal in de balzak te brengen, heet orchidopexie. Het is een ingreep die ongeveer een uur duurt. De uroloog maakt een incisie (snede) ter hoogte van de lies en balzak.

Via de opening in de lies wordt de teelbal opgezocht en losgemaakt van omliggende spiervezels. Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de teelbal naar de balzak te brengen, waar deze wordt vastgezet. Soms wordt een liesbreuk vastgesteld die meteen behandeld wordt. De huidwonde in de lies en balzak worden met oplosbare hechtingen gesloten.

Nazorg

De eerste dag moet je kind het rustig aan doen. De dag daarna kan je kindje weer gewoon zijn gang gaan. Waarschijnlijk zal hij de eerste dagen minder actief zijn.

Een bad wordt afgeraden de eerste twee weken na de ingreep. Eventuele luiers kan je best wat
vaker verwisselen.

Als je kind pijn aangeeft, mag je paracetamol volgens gewicht geven. Het is beter om de eerste veertien dagen niet te sporten of te zwemmen. Na een week kan hij terug naar school.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door

Documenten

Brochure niet-ingedaalde teelbal