NieuwsDienst cardiologie en cathlab werken mee aan grote internationale BioVasc studie
Dienst cardiologie en cathlab werken mee aan grote internationale BioVasc studie

Dienst cardiologie en cathlab werken mee aan grote internationale BioVasc studie

Totale revascularisatie geniet de voorkeur op een behandeling in verschillende stappen bij patiënten met een acuut hartinfarct.

Onze dienst cardiologie en het cathlab hebben meegewerkt aan een grote internationale multicenter studie (BioVasc studie) waarin de timing van een revascularisatie na een acuut hartinfarct werd bestudeerd. De resultaten werden voorgesteld op de plenaire ‘late breaking clinical trials’ sessies van het jaarlijkse congres van de American College of Cardiology in New Orleans eerder deze maand. Dr. Everaert, een van de coauteurs van de studie en hoofdonderzoeker binnen AZ Monica, licht toe.

‘In totaal werden meer dan 1500 patiënten in deze studie gevolgd na hun acuut hartinfarct. AZ Monica includeerde daarvan 38 patiënten. De patiënten kregen bij hun acute infarct ofwel een onmiddellijke totale revascularisatie van alle zieke bloedvaten ofwel een behandeling waar eerst het bloedvat verantwoordelijk voor het acute hartinfarct en pas daarna de andere bloedvaten in afzonderlijke sessies werden behandeld. De resultaten werpen een nieuw licht op onze huidige manier van werken, in die zin dat we altijd dachten dat de timing van de aanvullende behandeling van de niet-infarct bloedvaten weinig belang had. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. De resultaten in de groep met de onmiddellijke totale revascularisatie waren beter, en vooral naar het vermijden van nieuwe hartinfarcten, zowel in de tussentijd tussen de verschillende procedures als in het jaar na de behandeling was er een significant verschil. Een verklaring kan liggen in het effect van de veralgemeende ontstekingsreactie die ontstaat na het initiële acute hartinfarct. Hierdoor worden de letsels in de andere zieke bloedvaten onstabieler en kunnen daar de nieuwe infarcten ontstaan. Deze bloedvaten zijn immers nog niet beschermd door een stent.’ De resultaten van dit onderzoek werden simultaan aan de sessie online gepubliceerd in The Lancet, een mijlpaal voor de dienst cardiologie en het cathlab van AZ Monica.

Dr. Everaert vult verder aan: ‘Dit is het resultaat van de inspanningen van ons hele cathlabteam, verpleging en interventiecardiologen samen. Het is een verhaal waaraan we al een aantal jaren timmeren en waarvan we nog veel mogen verwachten. Het benadrukt de kwaliteit en de passie waarmee we werken om de zorg voor onze patiënt te verbeteren en het zet onze dienst mee op de internationale kaart. Als ik één nadeel zou moeten bedenken van de studie, dan is het enkel voor de slaap van onze interventiecardiologen en de verpleging want de ingrepen worden dan natuurlijk wel langer en complexer. Maar natuurlijk komt de patiënt zoals altijd op de eerste plaats.’

Het volledige artikel kan nagelezen worden via onderstaande link (gratis tot 24/04/2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673623003513?dgcid=coauthor