Arteriografie

Bij een arteriografie worden je bloedvaten (slagaders) zichtbaar gemaakt aan de hand van contrastvloeistof en röntgenfoto’s. Een arteriografie kan nodig zijn als een CT- of MRI-scan niet volstaat om je bloedvaten en bloedstroom voldoende in beeld te brengen.

Verloop

Voor het onderzoek

Omdat er contrastvloeistof gebruikt wordt tijdens dit onderzoek, moet je vier uur voor het onderzoek nuchter zijn. De contraststoffen die tijdens dit onderzoek gebruikt worden, kunnen mogelijk schadelijk zijn voor je nieren. Je zal dan ook zo nodig extra vocht toegediend krijgen via een infuus zowel voor als na het onderzoek.

Meld zeker aan de verpleegkundige als je bloedverdunners neemt of als je allergisch bent voor jodium. In dat geval krijg je vooraf medicatie om de allergische reactie tegen te gaan.

Het onderzoek

In de kamer ga je op je rug op de onderzoekstafel liggen. De verpleegkundige zal je lies (of pols) ontsmetten en indien nodig scheren. Je wordt daarna afgedekt met steriele lakens en krijgt een plaatselijke verdovingsprik toegediend, wat eventueel een branderig gevoel kan geven.

Daarna zal de arts in je lies (of pols) prikken en een werkbuis in de liesslagader schuiven. Daarlangs wordt daarna een katheter toegediend tot in de bloedvaten die onderzocht moeten worden. Normaal gezien zal je hiervan geen pijn ondervinden.

Als de katheter op de juiste positie is, zal de radioloog de contrastvloeistof inspuiten. Dat kan een warmtegevoel en eventueel duizeligheid of een prikkelend gevoel veroorzaken. Probeer zo stil mogelijk te liggen en niet te slikken of te ademen wanneer je dat gevraagd wordt.

Wanneer de arts klaar is met foto’s nemen van de bloedvaten, zal de katheter weer verwijderd worden. De arts zal ook het gaatje in je lies weer dichten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is het noodzakelijk dat je strikte bedrust aanhoudt. Het aantal uur is afhankelijk van de aanprikplaats en de dikte van het werkbuisje dat geplaatst werd. Gebruik het been van de aangeprikte kant zeker niet en probeer je buikspieren zo weinig mogelijk op te spannen.

De dag na het onderzoek mag je niet met de auto rijden. Het is aangeraden om de eerste drie dagen na het onderzoek geen zware lichamelijke inspanningen te doen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door