ZorgaanbodOnderzoekenBijschildklierscan

Bijschildklierscan

Een bijschildklierscan wordt uitgevoerd in kader van een verhoogde calciumgehalte in het bloed en een gestegen PTH (parathyreoïdhormoon). Dit onderzoek maakt het mogelijk om een knobbeltje of vergroting van de bijschildklieren op te sporen of uit te sluiten.

Verloop

Voor het onderzoek

Je moet niet nuchter zijn voor het onderzoek. Je kan gewoon eten, drinken en eventueel je medicatie innemen. Je draagt best geen juwelen of metalen voorwerpen omdat die het beeld kunnen verstoren.

Gelieve je voor het onderzoek in te schrijven met je identiteitskaart, aanvraag en klevers in de inschrijvingskiosk en nadien aan te melden op de dienst nucleaire geneeskunde (route 113) op de dag en het uur van de afspraak. Dit onderzoek wordt enkel op de campus Deurne uitgevoerd.

Als je zwanger bent, vermoedt dat je zwanger bent of borstvoeding geeft, gelieve dit te melden bij het maken van jouw afspraak of ons dadelijk te verwittigen! We plannen dan samen een nieuwe afspraak in.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie delen zonder tussentijd met een totale duur van een 40-tal minuten.

Deel 1:

Je krijgt een schildkliertracer in de vorm van een intraveneuze injectie toegediend via de reeds aangelegde intraveneuze toegangsweg. Ongeveer tien minuten later zullen we gedurende een tiental minuten beelden maken van de hals regio. Deze opnames zijn volledig pijnloos. Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen.

Deel 2: 

Terwijl je stil blijft liggen op de camera zullen we je een tweede inspuiting geven, deze keer met MIBI, wat een visualisatie van de schildklier en de bijschildklieren geeft. Deze opnames duren vijftien minuten. Deze opnames zijn volledig pijnloos. Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen.

Deel 3:

Tot slot voeren we een SPECT-CT uit van de MIBI/Myoview beelden om beter te kunnen lokaliseren (vijftien minuten). Het opnemen van de beelden duurt een 40-tal minuten. Vanuit verschillende hoeken worden beelden gemaakt met een zeer gevoelige camera. Deze opnames zijn volledig pijnloos.  Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en je dagdagelijkse activiteiten verderzetten. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt.  Dit rapport wordt samen met de beelden opgestuurd naar jouw arts, die je de resultaten zal meedelen bij jouw volgend bezoek.

Zijn er bijwerkingen en risico’s verbonden aan het onderzoek? 

De meeste mensen vertonen geen neveneffecten tijdens het onderzoek. De dosis die je bij het onderzoek krijgt, is vergelijkbaar met de dosis van een standaard radiologisch onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door