Bloedafname

Als je een voorschrift voor bloedonderzoek hebt gekregen van je arts, kan je bij ons terecht voor de bloedafname. Een bloedafname kan enkel gebeuren op voorschrift van een behandelende arts. Zonder dit voorschrift (aanvraagformulier) mogen wij geen bloedafnames uitvoeren.

Op beide campussen kan je terecht voor ambulante bloedafnames. De volgende uren worden daarbij gevolgd:

Campus Deurne Maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.30 uur
Campus Antwerpen Maandag tot vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur (labo – route 191)
Maandag tot vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur (dagziekenhuis – route 140)

In uitzonderlijke gevallen kunnen bloedafnames, na overleg tussen aanvragende arts en klinisch bioloog, ook buiten deze uren plaatsvinden. De wachttijden kunnen in dit geval iets langer zijn.

Om lange wachttijden bij de bloedafname te vermijden werken wij bij voorkeur op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via het nummer 03 240 26 30.*

  • Hou bij het maken van een afspraak steeds je voorschrift (aanvraagformulier) bij de hand. Voor bepaalde onderzoeken moet je nuchter zijn. Je kan dit navragen bij het maken van de afspraak.
  • Breng op de dag van het onderzoek steeds je identiteitskaart mee. Je moet je eerst inschrijven via de kiosk of het onthaal van het ziekenhuis.
  • Na inschrijving ontvang je etiketten die je ook steeds moet meebrengen mee naar het laboratorium.

*Een glucosetolerantietest kan enkel op afspraak gebeuren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door