BMD

Een botmineralendensiteitsmeting (BMD) is een röntgenonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeer lage hoeveelheid röntgenstralen. Hierbij wordt de dichtheid van het bot gemeten.

Er wordt een opname gemaakt van de onderrug en de rechterheup. Deze waarden worden via een computer omgezet in een grafiek en vergeleken met de relevante referentiewaarden.

Dit onderzoek is volledig pijnloos.

Wat bij zwangerschap?

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Ben je zwanger of zou je dit kunnen zijn, bespreek dan met jouw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld of vervangen worden door een ander onderzoek. Meld dit ook altijd vóór het onderzoek aan de medisch beeldvormer.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door