Borstbiopsie

Bij een borstbiopsie neemt de radioloog met een dunne naald enkele weefselstalen uit de borst om onder de microscoop te onderzoeken. Dit gebeurt onder lokale verdoving en onder echografische begeleiding.

Een borstbiopsie gebeurt aanvullend aan voorafgaande onderzoeken (mammografie, echografie en MRI) waarbij afwijkend borstklierweefsel werd vastgesteld. De weefselstalen worden nadien door het labo anatomopathologie onderzocht om het goedaardig of kwaadaardig karakter van het letsel vast te stellen.

Verloop

Voor het onderzoek

Een borstbiopsie gebeurt uitsluitend op afspraak en alleen op basis van een medisch voorschrift. Hou er rekening mee dat het onderzoek door onvoorziene omstandigheden later kan starten dan gepland.

Voor de inschrijving mag je je rechtstreeks aanmelden aan de balie van de dienst Medische Beeldvorming  met jouw identiteitskaart en medisch voorschrift. Beelden van relevante voorgaande onderzoeken die ergens anders uitgevoerd werden, neem je mee.

Als je bloedverdunnende medicatie neemt, moet je dit melden aan de arts die de biopsie voorschreef. Het kan noodzakelijk zijn om tijdelijk de inname van bloedverdunnende geneesmiddelen te onderbreken.

Het onderzoek

Nuchter zijn is niet nodig. We raden wel aan om een lichte maaltijd te eten.

Er zijn twee grote groepen van biopsies:

  • Fijne naaldbiopsie (FNAC)

Onder echografische geleiding zal de radioloog met een zeer dunne naald vocht en/of cellen uit het gezwel opzuigen. Voor dit onderzoek is geen insnede en dus ook geen verdoving nodig. Je voelt enkel een prik zoals bij een bloedafname.

Een fijne naaldbiopsie duurt gemiddeld vijftien minuten.

  • Dunne naaldbiopsie (core biopsie of true-cut biopsie)

Na een plaatselijke verdoving wordt een kleine insnede in de huid gemaakt. De radioloog brengt met behulp van het echografietoestel de naald in en prikt het gevonden letsel in de borst aan. Deze procedure wordt enkele keren herhaald waarbij meerdere stukjes weefsel worden weggenomen.

Na de biopsie zal de medisch beeldvormer een tiental minuten druk uitoefenen op de insnedeplaats om de vorming van een hematoom (=blauwe plek) zo veel als mogelijk te voorkomen. De insnede wordt dichtgekleefd en steriel verbonden.

Een dunne naaldbiopsie duurt gemiddeld 30 minuten.

Na het onderzoek

Het bekomen weefsel wordt naar de dienst pathologische anatomie gebracht voor verder onderzoek. Enkele dagen na de biopsie zullen de resultaten bij je verwijzende arts terechtkomen. Die zal je hiervan op de hoogte brengen.

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek. Je ontvangt een code waarmee de beelden en het verslag door jezelf en de aanvragende arts bekeken kunnen worden. De arts zal de resultaten met jou bespreken.

Je draagt best een stevige beha om de borst te ondersteunen na het onderzoek. Dit kan helpen om een onderhuidse nabloeding tegen te gaan. Als er toch een bloeding zou optreden, moet je tien minuten druk uitoefenen op de plaats van de biopsie. Je mag altijd een ijszakje op de plaats leggen. De blauwe plek zal na verloop van tijd wegtrekken.

Na de biopsie mag je gewoon naar huis. We raden aan om het die dag nog kalm aan te doen en gedurende 24 uur niets zwaar tillen, zeker na een dunne naaldbiopsie. Verricht geen zware arbeid of lichamelijke inspanningen.

Als je pijn hebt na de biopsie mag je een pijnstiller nemen. Vraag raad aan jouw arts over de juiste pijnstiller (gebruik geen aspirine, dit verdunt het bloed).

Raadpleeg onmiddellijk je arts als:

  • je koorts hebt
  • je borst rood en warm wordt of zwelt

Je mag de steriele strips waarmee de insnede is dichtgekleefd na een vijftal dagen verwijderen. Daarna mag je terug baden of douchen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door