CT-scan

Een CT-scan (ook wel CAT of computertomografie genoemd) is een pijnloos radiologisch onderzoek dat beelden van het lichaam ‘in plakjes’ levert.

Bij deze onderzoekstechniek worden röntgenstralen gebruikt. Je wordt in een apparaat geschoven dat de doorgelaten straling detecteert en meet. Een computer zet de opgevangen signalen om in beeldinformatie die op een beeldscherm bekeken wordt. 

Het gebruik van röntgenstralen is niet zonder gevaar en daarom worden alleen professionele begeleiders en/of begeleiders van kinderen (mits de nodige voorzorgsmaatregelen) toegelaten in de onderzoeksruimte.

Wat zijn de mogelijke ongemakken en risico’s bij een CT-scan?

Als er IV-contrast wordt ingespoten, kan je een warmtegevoel en soms een plasgevoel krijgen. Je kan ook een vreemde smaak in de mond of een kriebel in de keel krijgen. Dit verdwijnt vanzelf na enkele minuten.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van contrastof?

Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen waarbij slechts zelden bijwerkingen voorkomen. Bij een allergische reactie op jodiumhoudende contrastmiddelen kan je tijdelijk last hebben van:

  • niezen
  • bultjes (zoals bij een insectenbeet)
  • jeuk
  • benauwdheid
  • zwelling van keel/ogen/lippen
  • achteruitgang nierfunctie

Gekende allergieën moeten steeds op voorhand vermeld worden. Allergiekaart meebrengen is noodzakelijk.

Als je weet dat je overgevoelig of allergisch bent aan deze middelen, moet je de radioloog voor de aanvang van het onderzoek verwittigen. Als je last hebt van jodiumallergie worden contrastonderzoeken enkel onder strikte voorwaarden uitgevoerd. Met behulp van medicatie wordt de de overgevoeligheid voor jodium dan onderdrukt. De voorbereiding duurt dan 24 uur. Het onderzoek zelf zal in dat geval niet op dezelfde dag uitgevoerd kunnen worden.

Voor nierpatiënten zal in de eerste plaats geprobeerd worden om bij dit onderzoek geen contraststof toe te dienen, aangezien dit schadelijk kan zijn voor de nieren. Indien toediening van deze contraststof absoluut noodzakelijk is, zal je ter bescherming van je nieren enkele uren worden opgenomen op het dagziekenhuis voor extra vochttoediening zowel voor als na het onderzoek.

Wat bij zwangerschap?

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Ben je zwanger of zou je dit kunnen zijn, bespreek dan met jouw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld of moet vervangen worden door een ander onderzoek. Meld dit ook altijd voor het onderzoek aan de medisch beeldvormer.

Verloop

Het onderzoek

Een CT-scan gebeurt alleen op basis van een medisch voorschrift. Zonder medisch voorschrift van jouw verwijzende arts kan en mag het onderzoek wettelijk gezien niet doorgaan.

Om een CT-scan onderzoek te laten doorgaan, moet je een afspraak te maken. Dit kan elke werkdag tussen 8u en 16u30. De baliemedewerker zal je informeren of je al dan niet nuchter moet zijn voor het onderzoek. Hou er rekening mee dat het onderzoek door onvoorziene omstandigheden later kan starten dan gepland.

Gekende allergieën moeten steeds op voorhand vermeld worden. Je allergiekaart meebrengen is noodzakelijk.

Op de dag van je afspraak mag je je rechtstreeks aanmelden aan de balie Medische Beeldvorming met je identiteitskaart en het medisch voorschrift. Na de inschrijving komt de radioloog je halen.  Mogelijk kan er gevraagd worden om een vloeistof (water of verdund contrast) te drinken terwijl je wacht.

Je wordt door een medisch beeldvormer naar een omkleedruimte gebracht. Je krijgt een korte uitleg over het onderzoek en zal gevraagd worden om het te onderzoeken lichaamsdeel vrij te maken. We vragen je ook alle metalen voorwerpen van dit lichaamsdeel (sierraden, horloge, piercings…) uit te doen. Indien voor het onderzoek intraveneuze contraststof nodig is, zal er een infuus in je arm geprikt worden.

De medisch beeldvormer brengt je naar de onderzoeksruimte waar je op de onderzoekstafel gaat liggen. Vervolgens word je in het apparaat geschoven en zal het onderzoek beginnen.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer twee tot tien minuten, afhankelijk van het soort onderzoek en het lichaamsdeel.

De voorbereidingstijd en nazorg kunnen variëren van 30 minuten tot een uur.

Na het onderzoek

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek. Je ontvangt een code waarmee de beelden en het verslag door jezelf en de aanvragende arts kunnen bekeken worden. De arts zal de resultaten met jou bespreken.

Het is zinvol om veel te drinken na het onderzoek om zo de eventuele contraststof zo snel mogelijk te verwijderen. Als er via mond of darm contrast is toegediend, kan dit in sommige gevallen diarree veroorzaken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door