DSE

Bij een Dobutamine-stressechocardiografie of DSE wordt medicatie (Dobutamine) toegediend door middel van continue injectie via een infuus in de arm. Dobutamine heeft een effect dat vergelijkbaar is met inspanning: jouw hart zal sneller slaan en harder pompen.  

Zo kan de arts nagaan of er bij inspanning zuurstoftekort ontstaat in de hartspier, wat kan wijzen op een probleem met de kransslagaders. Deze test kan ook nuttig zijn bij problemen met een hartklep.

Verloop

Voor het onderzoek

 • Je hoeft niet nuchter te zijn, maar we raden al te zware maaltijden af.
 • Tenzij jouw arts je andere instructies geeft, neem je de volgende medicatie pas NA de test:
 • Bètablokkers: Emconcor® (bisoprolol), Nobiten® (nebivolol), Kredex® (carvedilol), Tenormin® (atenolol), Selozok®/Seloken® (metoprolol), Inderal® (propranolol)
 • Bepaalde calciumantagonisten: Isoptine®/Lodixal® (verapamil), Tildiem®/Progor® (diltiazem)
 • Cedocard® (isosorbidenitraat)
 • Coruno® (molsidomine)
 • Procoralan® (ivabradine)
 • Kleefpleisters met nitroglycerine (Minitran, Nitroderm, Trinipatch)
 • Overige medicatie: met slokje water

Het onderzoek

 • Infuus in jouw arm: voor de medicatie.
 • Continue monitoring elektrische activiteit van jouw hart d.m.v. een hartfilmpje: ECG-klevers (elektroden) worden aangebracht op jouw lichaam en verbonden met een ECG-monitor.
 • Bloeddrukmeter rond jouw arm: op geregelde tijdstippen wordt jouw bloeddruk gemeten.
 • Men zal je vragen in een positie te gaan liggen die je tijdens het volledige onderzoek zal aanhouden. Men zorgt ervoor dat je comfortabel ligt.
 • Arts neemt reeks beelden (echografie) van jouw hart in rust: hij/zij plaatst een sonde met gel op jouw borstkas. Door middel van geluidsgolven worden bewegende beelden genomen van jouw hart.
 • Medicatie wordt toegediend, dosis wordt maximaal opgedreven of tot jouw hartslag een bepaalde frequentie bereikt heeft.
 • Bijkomende afdruk van hartfilmpje, bloeddrukmeting en echobeelden hart.
 • Stopzetting medicatie als gewenste effect bereikt is of in geval van afwijkingen.

Duur van het onderzoek 

De test duurt ongeveer 30 minuten. In totaal reken je best op twee uur aanwezigheid in het ziekenhuis.

Na het onderzoek

 • Het effect van de medicatie neemt af en verdwijnt volledig over verloop van 5 tot 10 minuten.
 • We vragen je na de test nog een half uurtje in de wachtzaal te blijven
 • Als er behalve dobutamine ook atropine is toegediend, mag je die dag NIET autorijden. Je zorgt dat iemand je kan ophalen of neemt het openbaar vervoer.
 • Je mag de dag nadien opnieuw werken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door

Galerij