ZorgaanbodOnderzoekenGlucosetolerantietest (OGTT) bij zwangerschap

Glucosetolerantietest (OGTT) bij zwangerschap

Deze test kan uitgevoerd worden bij:

  • een afwijkende glucosescreening tijdens de zwangerschap
  • aanwezigheid van zwangerschapsdiabetes bij een vorige zwangerschap
  • zwangere vrouwen met een afwijkende nuchtere bloedsuikerspiegel
  • zwangere obese vrouwen met een normale nuchtere bloedsuikerspiegel

Bij deze test wordt de bloedsuikerspiegel gemeten na inname van een standaarddosis glucose (suiker) om te zien hoe goed het lichaam glucose verwerkt. De suikerspiegel in het bloed wordt geregeld door een aantal hormonen, waarvan insuline het belangrijkste is. Als de suikerspiegel omhoog gaat door het eten of drinken van stoffen die veel suiker bevatten, zorgt insuline ervoor dat de bloedsuiker niet te veel stijgt.

Suikerziekte, of een voorstadium daarvan, kenmerkt zich door het feit dat er onvoldoende insuline wordt gemaakt en dus de suikerspiegel onvoldoende daalt na eten of drinken.

Het onderzoek duurt twee uur. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Verloop

Voor het onderzoek

Je moet nuchter zijn voor deze test. Dit betekent dat je niets meer mag eten na het avondmaal vorige dag (vanaf 22.00 uur). Je mag enkel nog water drinken, en zeker geen koffie, cola of andere suiker- of cafeïne-houdende dranken.

Het onderzoek

Bij de start van dit onderzoek wordt je suikerspiegel gecontroleerd met een vingerprik (nuchtere suikerspiegel). Direct daarna volgt een bloedafname in de arm ter controle van de nuchtere suikerspiegel.

Als je suikerspiegel op de vingerprik te hoog is, zal de laborant het resultaat van de controle van nuchtere suikerspiegel afwachten. Blijkt de suikerspiegel in het bloed bij deze controle inderdaad te hoog, zal de aanvragende arts gecontacteerd worden. Die zal beslissen of het onderzoek al dan niet mag verdergezet worden.

Als je nuchtere suikerspiegel toch binnen bepaalde grenzen ligt, zal de test starten.

Je krijgt nu een suikeroplossing te drinken. Na het drinken van de suikeroplossing wordt een bloedafname gedaan na één uur en na twee uur.

Je kan gedurende deze twee uur wachten in de wachtzaal van het klinisch laboratorium. Tijdens de test mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden, en moet je lichamelijke inspanningen vermijden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door