Hersenscan

Een hersenscan maakt het mogelijk een beeld te krijgen van de werkzaamheid en doorbloeding van de verschillende hersengebieden. Dit onderzoek wordt aangevraagd bij dementering, concentratieproblemen of andere neurologische oorzaken.

Verloop

Voor het onderzoek

Je moet niet nuchter zijn voor het onderzoek. Je kan gewoon eten, drinken en eventueel je medicatie innemen. Je draagt best geen juwelen of metalen voorwerpen omdat die het beeld kunnen verstoren.

Gelieve je voor het onderzoek in te schrijven met jouw identiteitskaart, aanvraag en klevers in de inschrijvingskiosk en nadien aan te melden op de dienst nucleaire geneeskunde (route 113) op de dag en het uur van de afspraak. Dit onderzoek wordt enkel op de campus Deurne uitgevoerd.

Als je zwanger bent, vermoedt dat je zwanger bent of borstvoeding geeft, gelieve dit te melden bij het maken van jouw afspraak of ons dadelijk te verwittigen! We plannen dan samen een nieuwe afspraak.

Het onderzoek

  • Op het afgesproken tijdstip krijgt je via een prik de hersentracer toegediend in een rustige donkere omgeving. Na 30 tot 60 minuten worden de beelden opgenomen.
  • Het opnemen van de beelden duurt een 20 à 25 minuten.
  • Vanuit verschillende hoeken worden beelden gemaakt met een zeer gevoelige camera. Deze opnames zijn volledig pijnloos. Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen tijdens de opnames.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en jouw dagdagelijkse activiteiten verderzetten. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt.  Dit rapport wordt samen met de beelden opgestuurd naar je arts, die je de resultaten zal meedelen bij jouw volgend bezoek.

Zijn er bijwerkingen en risico’s verbonden aan het onderzoek? 

De meeste mensen vertonen geen neveneffecten tijdens het onderzoek. De dosis die je bij het onderzoek krijgt, is vergelijkbaar met de dosis van een standaard radiologisch onderzoek (CT scan/RX).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door