ZorgaanbodOnderzoekenInspanningstest

Inspanningstest

Deze testen worden vaak afgenomen in het kader van sportmedische keuring, maar gebeuren ook op doorverwijzing van de arts of op eigen initiatief.

Verloop

Voor het onderzoek

Je brengt sportkledij mee.

Je vermijdt zware inspanningen een à twee dagen vóór de test, deze kunnen de resultaten nadelig beïnvloeden.

Het onderzoek

Na medische check-up ga je op de fiets of loopband, waarbij gevraagd wordt je zo maximaal mogelijk in te spannen. Je start met fietsen aan lage weerstand of lopen aan lage snelheid. De belasting wordt gradueel opgedreven tot een maximum wordt bereikt. Tijdens de test wordt op regelmatige tijdstippen een prik in de vinger gegeven om het melkzuur of lactaat in het bloed te meten, en wordt een elektrocardiogram (ECG) afgenomen. Met een spirometer wordt de zuurstofopname gemeten, wat een maat is voor de fysieke conditie. Door al deze metingen wordt onmiddellijk in kaart gebracht hoe je lichaam op inspanningen reageert en kan er advies worden gegeven naar fysieke activiteit en sport toe.

Na het onderzoek

Na de test kan je douchen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door