Lymfescan

Dit onderzoek maakt het mogelijk om de lymfeklieren of lymfeafvoer in de benen of armen in het licht te stellen. Dit doen we door een kleine hoeveelheid radioactieve stof onderhuids in te spuiten. Verschillende oorzaken kunnen deze afvoer belemmeren waardoor er zwellingen ontstaan in armen/benen. Wij kijken vooral naar de doorgankelijkheid en de symmetrie. 

Verloop

Voor het onderzoek

Het is best om de dag van het onderzoek geen steunkousen aan te doen.

Je moet niet nuchter zijn voor het onderzoek. Je kunt gewoon eten, drinken en eventueel je medicatie innemen. Je draagt best geen juwelen of metalen voorwerpen omdat die het beeld kunnen verstoren.

Gelieve je voor het onderzoek in te schrijven met je identiteitskaart, aanvraag en klevers in de inschrijvingskiosk en nadien aan te melden op de dienst nucleaire geneeskunde (route 113) op de dag en het uur van de afspraak. Dit onderzoek wordt enkel op de campus Deurne uitgevoerd.

Als je zwanger bent, vermoedt dat je zwanger bent of borstvoeding geeft, gelieve dit te melden bij het maken van jouw afspraak of ons dadelijk te verwittigen! We plannen dan samen een nieuwe afspraak.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het totale onderzoek duurt ongeveer twee uur en 30 minuten en bestaat uit twee delen met een tussentijd van 45 minuten.

  • Op het afgesproken tijdstip krijgt je via een kleine prik tussen de linker en rechter eerste en tweede teen of vinger een tracer toegediend. Aansluitend worden beelden gemaakt gedurende een 20-tal minuten. Na een standaardoefening met voeten of handen zullen opnieuw een nieuwe reeks beelden worden gemaakt.
  • We zullen je vragen na ongeveer 45 minuten terug naar onze dienst te komen voor nog een reeks opnames. Spierbeweging bevordert het transport van lymfevocht. We vragen je daarom tussen de twee delen van het onderzoek te wandelen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en je dagdagelijkse activiteiten verderzetten. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt.  Dit rapport wordt samen met de beelden opgestuurd naar je arts, die je de resultaten zal meedelen bij jouw volgend bezoek.

Zijn er bijwerkingen en risico’s verbonden aan het onderzoek? 

De meeste mensen vertonen geen neveneffecten tijdens het onderzoek. De dosis die je bij het onderzoek krijgt, is vergelijkbaar met de dosis van een standaard radiologisch onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door