ZorgaanbodOnderzoekenMechatronische knie

Mechatronische knie

Een mechatronische knie is een elektronisch gestuurde hydraulische of pneumatische knie die wordt geplaatst als een prothese.

De bewegingsvrijheid en veiligheid van een prothesepatiënt verbetert significant wanneer deze kan rekenen op een perfect passende prothese die optimaal is afgestemd om de patiënt. Minstens even belangrijk is de professionele ondersteuning die wij bieden om deze elektronische protheseknie correct te leren gebruiken tijdens het dagelijkse leven.

Ons revalidatiecentrum is sinds 2021 erkend om de aanvraagprocedure van een elektronische knieprothese te motiveren voor het RIZIV.

Verloop aanvraag mechatronische knie

  • Eerst vul je een zelfrapporteringsformulier in, samen met de betrokken bandagist.
  • Je gaat op consultatie bij de revalidatiearts, die je zal evalueren en een een geneeskundig voorschrift zal maken. De dag van de consultatie zal je huidige prothese, in aanwezigheid van de bandagist, de testbatterij worden afgenomen.
  • Daarna zal je een proefpassing krijgen met de bandagist.
  • Je zal tien multidisciplinaire behandelingen volgen (kine en ergo) met een tijdelijke mechatronische knie, verdeeld over twee keer per week.
  • De testbatterij met mechatronische knie wordt afgenomen.
  • Therapeuten maken de aanvraag in orde op basis van de testresultaten en bezorgen een getekend exemplaar aan de betrokken bandagist.

Hieronder vind je de nodige documenten voor je aanvraag van de mechatronische knie.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door