ZorgaanbodOnderzoekenMibi-onderzoek

Mibi-onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit twee delen die op dezelfde dag plaatsvinden. Het eerste deel van het onderzoek toont de doorbloeding van het hart tijdens inspanning (onder invloed van Adenosine) en het tweede deel toont de doorbloeding in rust.

Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk om de doorbloeding van de hartspier te beoordelen. Bij een vernauwde kransslagader zal de test dan ook gestoord zijn.

Verloop

Voor het onderzoek

Als algemene regel geldt dat je vanaf middernacht op de avond voor het onderzoek nuchter moet zijn. Je mag enkel water drinken en zeker geen koffie, thee of cola, en geen chocolade of bananen eten. Gelieve (minstens) één boterham met vet beleg (kaas, paté, salami…) mee te brengen om tijdens het onderzoek op te eten.

Bepaalde medicatie heeft een invloed op het onderzoek. Je behandelende arts zal je vertellen of bepaalde medicijnen moet onderbroken worden. Best kan je wel je medicatie meenemen op de dag van het onderzoek zodat je deze dadelijk na het onderzoek kunt innemen met wat water.

Als je lijdt aan suikerziekte, laat dit dan op tijd weten aan zowel aan je arts als aan ons om samen een ideale voorbereiding op het onderzoek uit te stippelen. Breng ook een boterham met beleg mee, de nodige insuline en een bloedglucosemeter.

Gelieve je voor het onderzoek in te schrijven met je identiteitskaart, aanvraag en klevers in de inschrijvingskiosk en nadien aan te melden op de dienst nucleaire geneeskunde (route 113) op de dag en het uur van de afspraak. Dit onderzoek wordt enkel op de campus Deurne uitgevoerd.

Het onderzoek

Voor het inspanningsdeel van het onderzoek zal een infuus worden ingebracht in een bloedvat van de arm. Na het inspuiten van de adenosine zal je een tiental minuten gevolgd worden onder elektrocardiogram (EKG) en bloeddrukmonitoring. Je krijgt ook een inspuiting met een licht radioactieve stof. Na afloop van de belastingsproef mag je de boterham opeten die je meebracht.

Op het afgesproken uur (ongeveer een uur later) zullen vervolgens een aantal pijnloze opnames met een gammacamera worden gemaakt (15 tot 20 minuten).

Aansluitend zal je een rustdeel krijgen. Je krijgt dan weer een injectie in een ader met een licht radioactieve stof maar deze keer zonder hartbelasting.  Na een pauze van ongeveer 45 minuten worden dan de tweede reeks opnames gemaakt (duur 15 tot 20 minuten).

Na het onderzoek

De arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voor je de afdeling verlaat.

Op een later tijdstip wordt het onderzoek nader bekeken en de twee scans (tijdens belasting en tijdens rust) vergeleken.

Het verslag van deze bevindingen zal worden doorgestuurd naar de aanvragende (huis)arts. Voor verdere bespreking en beoordeling van het resultaat word je terug doorverwezen naar je verwijzende (huis)arts.

Zijn er bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden? 

In een beperkt aantal gevallen kan wat lichte hoofdpijn en/of wat duizeligheid voorkomen. De dosis die je bij het onderzoek krijgt, is vergelijkbaar met de dosis van een standaard radiologisch onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door