ZorgaanbodOnderzoekenPacemakercontrole

Pacemakercontrole

Bij een pacemakercontrole:

  • wordt gecontroleerd of jouw pacemaker nog naar behoren functioneert en of de batterij niet aan vervanging toe is
  • gaan we na of er ritmestoornissen opgetreden zijn
  • wordt zo nodig de programmatie van de pacemaker gewijzigd
  • past de arts op basis van de bevindingen jouw medicatie aan

Soms moet je langskomen voorafgaand aan een MRI-onderzoek. Dan wordt de programmatie van jouw toestel vóór de MRI tijdelijk gewijzigd en kom je na de MRI terug voor controle.

Verloop

Voor het onderzoek

Geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

  • De verpleegkundige kleeft een vijftal elektroden op jouw borst en ledematen.
  • Bovenop jouw pacemaker wordt een apparaatje geplaatst. De elektroden en het apparaatje zijn via kabeltjes verbonden met het toestel waarmee de cardioloog de controle zal uitvoeren. Soms wordt er ook wel eens een magneet op de borst gelegd.
  • Het kan dat je tijdens het onderzoek kortstondig gewaarwordingen ondervindt zoals hartkloppingen of duizeligheid. De cardioloog zal aangeven wanneer je die kan ervaren. Je hoeft hier niet angstig voor te zijn.

Na het onderzoek

De resultaten worden meteen met jou besproken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door