PET-scan

Een PET-CT scan is een onderzoek waarbij gelijktijdig in een sessie een PET-scan en een CT-scan worden uitgevoerd. De PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een onderzoek waarbij een kleine hoeveelheid licht radioactieve suiker (in dit geval FDG) word toegediend. Op de bekomen beelden kunnen ontstekingen of kwaadaardige tumoren zichtbaar worden.

Verloop

Voor het onderzoek

Blijf minstens zes uur nuchter voor de start van het onderzoek

Suikerhoudende dranken en voeding zijn verboden. Wel toegelaten zijn water, thee of koffie zonder toevoegingen(geen melk, suiker, citroen, zoetstof). Pas na het onderzoek mag je opnieuw eten en drinken.

Vermijd zware inspanningen in de laatste 24 uur voor het onderzoek. Kom bijvoorbeeld niet met de fiets naar het onderzoek.

Neem je gebruikelijke geneesmiddelen in met water. Gebruik de ochtend van het onderzoek echter geen geneesmiddelen voor suikerziekte. Voor het aanpassen van een insulinedosis kan je best overleggen met je behandelende arts of met onze dienst nucleaire geneeskunde.

Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg met je arts.

Zeg ons op voorhand of je allergisch bent aan radiologische contrastvloeistoffen.

Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Het onderzoek

De voorbereiding van het onderzoek neemt ongeveer een uur en 40 minuten in beslag. Na aankomst op de afdeling wordt jouw suikerspiegel in jouw bloed gemeten door middel van een kleine vingerprik. Meestal krijg je twee pilletjes van een lage dosis bètablokker om door te slikken. Dit zorgt voor een verbetering van de beeldkwaliteit.

Je krijgt een infuus geplaatst in een ader van de arm waarlangs we de suikervloeistof toedienen. Deze moet 60 à 90 minuten inwerken.

Een plasmiddel zorgt ervoor dat je de overtollige suikerstof uitplast. Deze medicatie dienen we ook via het infuus toe.

Het onderzoek start met een lege blaas. Vlak voor de start van het onderzoek vragen we je te gaan plassen.

Het onderzoek

De PET-CT beelden worden opgenomen in de PET-CT scanner. Hiervoor lig je gedurende tien à vijftien minuten op een onderzoekstafel. Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Soms maken we een bijkomende detailopname van een deel van het lichaam. In dat geval duurt het onderzoek vijf à tien minuten langer.

Afhankelijk van de reden voor het onderzoek, dienen we extra contrastmiddel toe voor de CT-scan.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en je dagdagelijkse activiteiten verder zetten. Je mag weer eten en drinken.

Indien je extra contrastmiddel kreeg toegediend, is het belangrijk extra water te drinken.

Vermijd langdurig (>twee uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<twaalf jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot).

De beelden van het onderzoek worden naar AZ Monica gestuurd.  Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt door onze radiologen en nuclearisten.  Dit rapport wordt samen met de beelden opgestuurd naar jouw arts, die je de resultaten zal meedelen bij jouw volgend bezoek.

Zijn er bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden? 

De licht radioactieve suikerstof heeft geen bijwerkingen. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam. Indien je extra contrastmiddel krijgt, kan de stof je een warmtegevoel of plasdrang geven. Je kan ook een vreemde smaak in de mond of een kriebel in de keel krijgen. Doorgaans verdwijnt dit vanzelf na enkele minuten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door