ZorgaanbodOnderzoekenProvocatietest (metacholine)

Provocatietest (metacholine)

Een metacholine provocatietest is een onderzoek om verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen vast te stellen. Hiervoor wordt net als bij het longfunctie onderzoek gebruik gemaakt van een meettoestel (spirometer), om eventuele vernauwing van de luchtwegen op te meten, wanneer een steeds hogere dosis metacholine wordt ingeademd. Metacholine is een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen kan worden gemeten. Aan de hand van de meetresultaten wordt bepaald of je klachten verholpen kunnen worden met inhalatietherapie (puffers). Na een positieve test krijg je onmiddellijk luchtwegverwijdende medicatie.

Voor een metacholine provocatietest is het mogelijk dat bepaalde medicatie onderbroken moet worden. De arts bespreekt dit op voorhand. Het is aangeraden om op de dag van het onderzoek koffie, thee, cola of chocolade te vermijden. Het onderzoek is van variabele duur en duurt maximaal ongeveer 60 minuten.

Verloop

Voor het onderzoek

 • Er wordt vooraf een bloedafname verricht.
 • Als je zwanger bent, vermoedt dat je zwanger bent of borstvoeding geeft, meld je dit bij het maken van jouw afspraak
 • Je moet nuchter zijn (zes uur vooraf niet eten, vier uur vooraf niet drinken).
 • Je brengt je medicatielijst mee.
 • Medicatie
  • Bloedverdunners hoef je NIET te stoppen.
  • Als je diabetes hebt, bespreek je best met je arts of je vooraf de dosis van jouw medicijnen (insuline, tabletten) dient aan te passen.
  • In het geval van een ajmalinetest: de onderhoudsmedicatie kan je innemen met een slokje water. Tenzij jouw cardioloog andere instructies geeft, neem je bepaalde medicijnen best NIET. Voor meer info, lees onze brochure.

Het onderzoek

De procedure vindt plaats op de cathlab afdeling en duurt meestal ongeveer vijftien min.

Je krijgt een infuus om tijdens de procedure medicatie (metacholine) te kunnen toedienen.

Het resultaat wordt meteen met jou besproken.

Na de test wordt je hartritme nog ongeveer 30 min gemonitord.

Na het onderzoek

In principe geen rijverbod na de test. Bij afwijkende test wordt rijden in sommige situaties wel afgeraden. Je zorgt dat iemand je zo nodig kan ophalen of je neemt het openbaar vervoer.

Je mag na de test opnieuw werken. Bij afwijkende metacholinetest wordt dit mogelijk afgeraden.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door