ZorgaanbodOnderzoekenScintigrafie algemeen

Scintigrafie algemeen

Bij een scintigrafie of ‘scan’ wordt een minimale hoeveelheid radioactieve stof toegediend meestal via een ader in de bloedbaan. Je voelt dan enkel de naaldprik. Voor een goede werking van de stof kan het tot enkele uren duren voor de laattijdige beelden gemaakt kunnen worden van bijvoorbeeld het skelet, het hart, de lever, de nieren… De verpleegkundige of secretaresse zal dan ook bij de toediening van het product met jou afspreken wanneer je je opnieuw moet melden voor het maken van de beelden. In tussentijd kan je gevraagd worden voldoende (1-1,5 l) te drinken en kan je gerust de afdeling verlaten.  Tijdens het onderzoek kan je je kleren aanhouden. Wel vragen we je alle metalen voorwerpen en juwelen te verwijderen.

Voor bepaalde onderzoeken worden de speurstoffen ingeademd, onderhuids toegediend of worden ze in een maaltijd of drank verwerkt. De juiste toedieningswijze, de wachttijden en de duur van het onderzoek vind je beter uitgelegd in de folder van elk afzonderlijk onderzoek.

Is dit onderzoek gevaarlijk of bestaan er allergische reacties?

Deze radioactieve stof is niet gevaarlijk en de gebruikte straling ligt in de orde van grootte van de klassieke radiologische onderzoeken. Het onderzoek is dan ook veilig, volledig pijnloos en veroorzaakt geen allergische reactie, ook niet bij patiënten die allergisch zijn voor radiologische contraststoffen. 

Wat bij zwangerschap en/of borstvoeding?

Als je zwanger bent, de menstruatie uitblijft of je borstvoeding geeft, gelieve dit te melden bij het maken van de afspraak en zeker voor het starten van het onderzoek. Samen met jou zullen we dan een verdere planning uitwerken.

Een onderzoek bij kinderen?

Ook voor kinderen is dit onderzoek volledig veilig. We passen de dosis aan aan het gewicht van je kind. Er zal hier dan ook naar gevraagd worden.

Verloop

Voor het onderzoek

Voor de meeste nucleaire onderzoeken moet je niet nuchter zijn. Voor onderzoeken van hart en maag moet je echter wel nuchter zijn. Als een bijkomende voorbereiding nodig is, zal dit worden meegedeeld bij het maken van de afspraak en kan je dit ook nalezen in de folder van het betreffende onderzoek.

Na het onderzoek

Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt samen met de beelden opgestuurd naar de aanvragende arts, die je de resultaten zal meedelen bij jouw volgend bezoek. Voor elk onderzoek wordt een code aangemaakt die je meekrijgt op het einde van het onderzoek of nadien bij ons kan verkrijgen op eenvoudige vraag.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door