ZorgaanbodOnderzoekenSentinelprocedure

Sentinelprocedure

Uit onderzoek is gebleken dat sommige soorten kanker volgens een vast patroon eerst naar een enkele lymfeklier(en) uitzaaien en van daaruit verder uitzaaien. Bij behandeling van borstkanker is het van belang te weten of zich tumorcellen bevinden in deze okselklieren.

De eerste klier(en) heet de schildwachtklier of in het Engels de ‘sentinel node’. Deze bevindt zich in de oksel. Als die eerste klier(en) vrij is (zijn) van tumorweefsel, kunnen de overige lokale lymfeklieren ongemoeid blijven. 

Omgekeerd, als de eerste klier(en) tumorweefsel bevat(ten), is dat een aanwijzing dat de kanker reeds is uitgezaaid en moet de behandeling worden aangepast. Daarbij worden in eerste instantie alle lokale lymfeklieren verwijderd. 

Verloop

Voor het onderzoek

Het onderzoek heeft geen speciale voorbereidingen.

Het onderzoek

Deze procedure maakt onderdeel uit van een operatieve ingreep en de bijbehorende voorbereiding. Een kleine hoeveelheid radioactieve stof zal worden toegediend door middel van een injectie rondom het tepelhof nabij de tumor. Deze stof wordt door de lymfevaten naar de sentinel node, die in de oksel is gelegen, getransporteerd.

Met behulp van een scan wordt op verschillende momenten gekeken of de sentinel node zichtbaar is of wordt. Soms kan het onderzoek enkele uren duren. Al deze opnames hebben als doel de schildwachtklier te lokaliseren en zeggen niets over het al dan niet voorkomen van tumorcellen of uitzaaiingen. Voor het maken van de scan kom je op een onderzoekstafel te liggen.

Hoelang duurt het onderzoek? 

Aansluitend aan de injectie (vijf minuten) zal een langere scan gemaakt worden gedurende 10 tot 20 minuten met vervolgens twee kortere opnames in voor- en zijaanzicht (drie minuten). Om de 30-45 minuten na de injectie worden opnieuw twee scans gemaakt van elk drie minuten totdat we de sentinelklier zien verschijnen. In uitzonderlijke gevallen zal een tweede dosis worden toegediend. In tussentijd kan je eventueel de afdeling verlaten in samenspraak met het personeel.

Na het onderzoek

Wat gebeurt er verder met het onderzoek?

In tegenstelling tot de meeste onderzoeken geeft dit onderzoek geen uitslag over het ziekteproces. Het onderzoek helpt jouw behandelend arts met het bepalen van het aantal sentinel nodes en het lokaliseren daarvan. De resultaten van het onderzoek zullen tijdens de operatie gebruikt worden.

Zijn er bijwerkingen en risico’s verbonden aan het onderzoek?

Van de radioactieve stof zijn geen bijwerkingen te verwachten. Vanaf 2019 is de levering van het Belgische geregistreerde product echter niet steeds beschikbaar. In dat geval zullen we een product gebruiken dat in Duitsland is erkend. De hoeveelheid radioactieve stof die wordt toegediend is zeer laag.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door