TEE

Een TEE (trans-oesofagale echocardiografie) is een echografisch onderzoek van het hart via de slokdarm. De beelden worden gemaakt met behulp van geluidsgolven. Op zich is het onderzoek vergelijkbaar met een klassieke echocardiografie die je op de raadpleging soms ondergaat (met gel op de borstkas). Alleen wordt in dit geval een sonde ingebracht via de slokdarm om van daaruit beelden te maken.

Waarom?

 • De beelden zijn doorgaans van betere kwaliteit dan die van de klassieke echocardiografie, specifiek: de voorkamers, het tussenschot tussen de voorkamers en de meeste hartkleppen zijn veel beter zichtbaar.
 • Bijkomende informatie is nodig.
 • Uitsluiten van aanwezigheid van klonters in het hart vooraleer er wordt overgegaan tot cardioversie.

Verloop

Voor het onderzoek

 • Het onderzoek wordt in AZ Monica bijna altijd onder verdoving gedaan. Die wordt uitgevoerd door een anesthesist, zodat de cardioloog zich volledig kan concentreren op het onderzoek van het hart.
 • De keel zal verdoofd worden met een spray. Kort na de verdoving van de keel zal je voelen dat slikken moeizamer gaat, omdat jouw keel stilaan verdoofd raakt.

Voorbereiding onderzoek 

 • Het is HEEL BELANGRIJK om voor het onderzoek de arts en de verpleging op de hoogte te brengen als je vaak slikproblemen ondervindt (bv. voedsel dat blijft zitten), of vertrouwd bent met slokdarmvernauwing of andere slokdarmproblematiek.
 • Je moet zes uur nuchter zijn. Als het onderzoek in de voormiddag gepland is, ben je dus nuchter vanaf de avond voordien (vanaf middernacht). Als je in de namiddag ingepland bent, vragen we je nuchter te blijven na een licht ontbijt vóór 8u ’s ochtends.
 • Je mag wel in elk geval jouw ochtendmedicatie innemen met een slokje water.

Het onderzoek

 • Opname dagziekenhuis: je krijgt een bed toegewezen en een operatieschortje aan.
 • Infuus wordt geplaatst (buisje in een bloedvat van de arm waarlangs medicatie kan gegeven worden).
 • Je wordt verzocht om eventueel jouw kunstgebit uit te doen.
 • Je wordt in jouw bed naar het echolab gebracht, waar het onderzoek zal plaatsvinden.
 • Wanneer het jouw beurt is, word je naar binnen gereden.
 • Jouw keel wordt verdoofd en je zal een bijtblokje geven (om je tanden te beschermen tegen onze sonde en andersom).
 • We zullen je vragen op jouw linkerzij te gaan liggen en zullen je hier eventueel bij helpen.
 • De anesthesist zal je in slaap doen. Het kan zijn dat je nog niet helemaal slaapt wanneer de sonde in jouw keel komt, omdat het inbrengen veiliger is wanneer je nog wat kan slikken.

Het onderzoek zelf duurt vijf tot vijftien minuten. Je verblijft iets langer dan een halve dag in het ziekenhuis.

Na het onderzoek

 • Je wordt opnieuw wakker kort na het onderzoek en wordt dan teruggebracht naar het dagziekenhuis/Cardio Lounge om verder te ontwaken.
 • Als je verdoofd wordt tijdens het onderzoek, mag je niet zelf naar huis rijden, dus zorgt je best voor iemand die je kan komen halen.
 • BELANGRIJK: JE MAG NIETS ETEN OF DRINKEN KORT NA HET ONDERZOEK.

Je mag het eerste uur niets eten. Nadien mag je proberen wat water te drinken en als dit vlot gaat, mag je iets eten. Maar GEEN warm eten of drinken tot minstens drie uur na de procedure.

Complicaties

TEE wordt beschouwd als een relatief veilig onderzoek en problemen zijn extreem zeldzaam. Voornaamste complicaties:

 • Zelden: beschadigen/kwetsen van tanden, keel of slokdarm door de passage van de sonde langs de mond in de slokdarm.
 • Vaker: wat keelpijn tot twee dagen na de procedure.

Na het onderzoek ga je naar de Cardio Lounge of een patiëntenkamer op onze verpleegafdeling.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door

Galerij