ZorgaanbodOnderzoekenTelemonitoring

Telemonitoring

Steeds meer pacemakers, defibrillatoren en andere apparaten (weegschalen, bloeddrukmeters…) beschikken tegenwoordig over een vorm van telemonitoring of homemonitoring. Dit systeem maakt een evaluatie van toestel en patiënt op afstand mogelijk. Via WiFi/internet/telefonie kunnen gegevens (automatisch of na activatie door jezelf) worden doorgestuurd naar jouw cardioloog.

Doorgestuurde info: verschillende metingen zoals ritmestoornissen, gewicht, bloeddruk en de technische analyse van een apparaat kunnen door de arts of verantwoordelijke bekeken worden via een beveiligde website.

Voordeel: op zeer korte termijn en zonder ziekenhuisbezoek kan de arts jouw toestand op afstand volgen en de goede werking van het toestel monitoren. Zo kunnen we jou van heel dichtbij opvolgen en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen.

Wanneer gegevens van jouw toestel bij ons binnenkomen, contacteren wij jou enkel als dit aanleiding geeft tot wijzigingen in jouw behandeling. Over gegevens die bij ons binnenkomen en die geen wijziging van het beleid vereisen, word je niet gecontacteerd.

Het betekent echter niet dat je als patiënt zelf geen verantwoording meer hebt. In het geval van audio- of trilsignalen van een toestel, en ook bij klachten, moet je als patiënt ook altijd zelf de arts waarschuwen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door