ZorgaanbodOnderzoekenUrineonderzoek 24 uur

Urineonderzoek 24 uur

De aanvragende arts zal je meedelen welke onderzoeken er moeten gebeuren. Je kan de collectiebussen om de urine te verzamelen afhalen op het klinisch laboratorium. Laat hiervoor het aanvraagformulier dat je van de arts kreeg aan de laborant zien.

Verloop

Voor het onderzoek

Je plast ‘s ochtends na het opstaan in het toilet. Vanaf dan start de urinecollectie.

Het onderzoek

De volgende keren dat je plast, moet je de urine in deze collectiebus verzamelen.

LET OP: indien container zuur bevat, mag je nooit rechtstreeks in de bus urineren! Gevaar voor spatten!

Tussentijds moet de urine collectiebus rechtop en op een koele plaats bewaard worden.

Als je meer dan één bus nodig hebt, moet je een tweede komen halen in het laboratorium.

De tweede ochtend voeg je de eerste ochtendurine wel nog in de collectiebus toe. Dit is het laatste deel van de collectie.

Na het onderzoek

Vanaf nu mag je gewoon terug in het toilet plassen (of start je met een tweede urinecollectie). Breng de collectiebus met urine zo snel mogelijk na het beëindigen van de collectie naar het laboratorium, samen met het aanvraagformulier dat je van de arts hebt gekregen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door