ZorgaanbodOnderzoekenVasculaire scan

Vasculaire scan

Een vasculaire scan wordt gebruikt om de doorbloeding van een ledemaat bij een Südeck/CRPS te diagnosticeren en eventueel op te volgen.  Een Südeck/CRPS is een zenuwprobleem met doorbloedingsstoornis van het ledemaat dat pijn en zwelling geeft na bijvoorbeeld een breuk of ander trauma. Om hiervan een diagnose te stellen, is een botscan en een vasculaire scan nodig.    

Verloop

Voor het onderzoek

Je moet niet nuchter zijn voor het onderzoek. Je kan gewoon eten, drinken en eventueel je medicatie innemen. Je draagt best geen juwelen of metalen voorwerpen omdat die het beeld kunnen verstoren.

Gelieve je voor het onderzoek in te schrijven met je identiteitskaart, aanvraag en klevers in de inschrijvingskiosk en nadien aan te melden op de dienst nucleaire geneeskunde (route 113) op de dag en het uur van de afspraak. Dit onderzoek wordt enkel op de campus Deurne uitgevoerd.

Als je zwanger bent, vermoedt dat je zwanger bent of borstvoeding geeft, gelieve dit te melden bij het maken van jouw afspraak of ons dadelijk te verwittigen! We plannen dan samen een nieuwe afspraak.

Het onderzoek

Je krijgt via een prik in een ader een licht-radioactieve stof toegediend. Vervolgens worden gedurende een 20-tal minuten beelden genomen. Deze opnames zijn volledig pijnloos. Het is belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen tijdens de opnames.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan je met de auto naar huis rijden en je dagdagelijkse activiteiten verderzetten. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt.  Dit rapport wordt samen met de beelden opgestuurd naar je arts, die je de resultaten zal meedelen bij jouw volgend bezoek.

Zijn er bijwerkingen en risico’s verbonden aan het onderzoek? 

De meeste mensen vertonen geen neveneffecten tijdens het onderzoek. De dosis die je bij het onderzoek krijgt, is vergelijkbaar met de dosis van een standaard radiologisch onderzoek (CT scan/RX).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door