Zweettest

Een zweettest wordt doorgaans uitgevoerd bij kinderen. Deze test wordt uitgevoerd om mucoviscidose (taaislijmziekte) uit te sluiten. Bij mucoviscidose wordt via zweet veel meer zout dan normaal uitgescheiden.

Een zweettest wordt uitgevoerd als de neonatale screening uitwijst dat er een verhoogd risico is op mucoviscidose. Verder wordt de test ook gedaan bij kinderen met frequente luchtweginfecties, voortdurende hoest, een abnormaal longbeeld of een slechte groei- en gewichtscurve.

Wanneer het resultaat negatief is, kan met zekerheid mucoviscidose worden uitgesloten. Om het zoutgehalte van het zweet te bepalen, moeten we een minimum hoeveelheid zweet opvangen. Lukt dat niet, dan moet de test opnieuw gedaan worden.

Dit onderzoek kan enkel uitgevoerd worden op campus Deurne, dagelijks om 14.00 uur. Voor dit onderzoek moet je een afspraak maken.

Verloop

Voor het onderzoek

Je kind moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.

Het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de concentratie van natrium en chloor in het zweet gemeten. De zweetproductie wordt gestimuleerd door het plaatsen van twee schijfjes op de huid, die verbonden worden met een analyseapparaat.

Wanneer er voldoende zweet geproduceerd is, wordt de analyse automatisch gestart. Dit onderzoek duurt 20 minuten tot maximaal een uur.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door