Geriatrie D3

Op de verpleegafdeling geriatrie spitsen we ons toe op de behandeling van oudere patiënten met een complex ziektebeeld. Een geriatrische patiënt kampt namelijk vaak met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naast lichamelijke klachten, besteden we ook aandacht aan eventuele psychische en sociale problemen.

Multidisciplinair team

Op de verpleegafdeling geriatrie wordt de patiënt omringd door een multidisciplinair team: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, medewerkers van de sociale dienst, pastorale dienst, diëtisten, logopedisten en psychologen.

Er kan ook steeds een beroep gedaan worden op verpleegkundigen gespecialiseerd in pijn, diabetes, wondzorg en palliatieve zorgen.

Lees er meer over op de pagina Medische Diensten > Geriatrie > Multidisciplinair team.

Opname

Word je opgenomen in het ziekenhuis, bereid je dan goed voor zodat je verblijf vlot en aangenaam kan verlopen. Voor zowel een dagopname als een meerdaagse opname in het ziekenhuis doen we ons best om je op voorhand zo goed mogelijk te informeren.

Lees meer

Contact

Campus Deurne

Bereikbaar via Route 67 (kamers 370-399)

Ma - vrij

16:00 - 19:30

Weekend

14:00 - 19:30

Lynn Querimit

Hoofdverpleegkundige

Lynn Querimit