Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich voornamelijk op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen. Zoals de kinesitherapeut zich richt op functies, zal de ergotherapeut zich richten op functionaliteit. Functionaliteit is de geschiktheid/mogelijkheid om gewenste taken doeltreffend uit te voeren. Hoe meer taken je zelfstandig kan uitvoeren, hoe groter je functionaliteit. Voorbeelden hiervan zijn jezelf wassen en aankleden, huishoudelijke activiteiten, rolstoelgebruik, gebruik van de GSM en andere elektronica… Wanneer blijkt dat activiteiten doeltreffender uitgevoerd kunnen worden met behulp van een hulpmiddel of aanpassingen aan de omgeving, dan zal de ergotherapeut dit ook samen met jou en jouw omgeving opvolgen.

Onze ergotherapeuten behandelen zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten. In totaal hebben we een team van bijna vijftien ergotherapeuten over beide campussen.

Onderzoeken

Wil je graag een afspraak maken?

Campus Antwerpen

Polikliniek Stevenslei