Radiotherapie

Samen participeren in een innoverend expertisecentrum radiotherapie voor integrale zorg is de misschien van het Iridium Netwerk.
We streven naar de optimale behandeling en nazorg van elke individuele patiënt.

Grootste in België

Iridium is het grootste radiotherapienetwerk van België. Binnen een hecht netwerk van 8 ziekenhuispartners wisselen we expertise uit, investeren we in baanbrekend onderzoek en materiaal, en passen we innovatieve behandelingen toe. Gestructureerd, efficiënt, supergespecialiseerd. Met de patiënt aan wie we de beste zorg willen verstrekken steeds in het centrum van ons engagement.

Iridiumnetwerk in het kort

  • Aantal radiotherapiebehandelingen per jaar: > 6.000
  • Aantal nieuwe patiënten per jaar: > 4.500  
  • Aantal lineaire versnellers: 11, waarvan 2 toestellen voor stereotactische radiotherapie en 1 toestel voor intra-operatieve radiotherapie
  • Aantal radiotherapeuten: 22
  • Aantal werknemers: > 110

Behandelingen

Iridiumnetwerk

AZ Monica maakt deel uit van het Iridiumnetwerk, dat verder bestaat uit de ziekenhuizen van het GZA, AZ Klina, UZA, Vitaz, AZ Voorkempen, AZ Rivierenland en ZNA. Iridium is een netwerk van hooggespecialiseerde radiotherapie met zorg op maat. Een hechte samenwerking tussen de bovenstaande ziekenhuizen garandeert optimale zorgverstrekking voor de patiënt. De meeste behandelingen van radiotherapie worden aangeboden in het GZA.