Kaakchirurgie

Orthognatische chirurgie is steeds een gecombineerde behandeling bestaande uit orthodontie en chirurgie. Bij een onregelmatige kaak- en tandstand kunnen de normale kaakfuncties in het gedrang komen.

Wanneer is kaakchirurgie nodig?

Kaakchirurgie kan een behandeling zijn bij klachten zoals pijn in de kaken, kaakgewrichten en tanden. Slecht kunnen kauwen en ook moeilijkheden om de mondhygiëne op peil te houden (borstelen, flossen) zijn mogelijke klachten. Voortijdig tandverlies door overbelasting, vernauwde bovenste luchtweg met snurken, sliklast en spraakproblemen zijn andere voorbeelden.

Het is natuurlijk beter deze klachten te voorkomen dan te genezen, daarom wordt er bij een onregelmatige kaakstand al op jongere leeftijd geanticipeerd door een gecombineerde orthodontische – orthognatische behandeling.

Wat is het effect van de behandeling?

De bovenstaande klachten kunnen verbeterd worden door een behandeling waardoor ook op lange termijn de kauwfunctie bewaard blijft.

Het gunstige effect van deze behandeling op het uiterlijk is mooi meegenomen en kan ook in de planning al gedeeltelijk voorspeld worden. Uiterlijk en kaakverhouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door