Mondheelkunde

Wijsheidstanden

De wijsheidstanden, ook wel verstandskiezen genoemd, zijn de achterste kiezen van het menselijk gebit. Deze breken meestal door op een leeftijd van 17 tot 25 jaar. Een spontane doorbraak van de wijsheidstanden is niet altijd te verwachten. Plaatsgebrek is de hoofdoorzaak van de meeste problemen aan de wijsheidstanden. Aangezien de mondhygiëne vandaag de dag veel beter is dan vroeger, moeten er veel minder tanden verwijderd worden. Een slechte mondhygiëne is een van de redenen waarom er meer mensen zijn waar er onvoldoende ruimte is voor een spontane doorbraak van de wijsheidstanden. De wijsheidstand kan in dit opzicht dan ook gezien worden als een soort reservetand.

Mogelijk aandoeningen van de wijsheidstanden

  • ontsteking van het tandvlees (pericoronitis)
  • aantasting van de naburige tand
  • cystevorming

Botanker

Er wordt in de orthodontie meer en meer gebruik gemaakt van het botanker. Dit is een bijkomend hulpmiddel voor de orthodontist om bepaalde tandbewegingen te realiseren zonder de andere tandelementen te belasten.

Het botanker wordt meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst.

Ingesloten hoektand

Ingesloten tandelementen zijn tandelementen waarvan geen spontane doorbraak te verwachten is. Meestal gaat het om de hoektand van de bovenkaak. Op tienjarige leeftijd wordt meestal een doorbraak (eruptie) van de hoektand verwacht. Hoektanden zijn belangrijk voor de esthetiek en de stabiliteit van het gebit. Daarbij hebben ze een belangrijke functie in de kauwbeweging van de onderkaak.

Wanneer de patiënt door de tandarts of orthodontist gestuurd wordt voor het vrijleggen van de hoektand, zal tijdens de eerste consultatie nagegaan worden wat de exacte positie van de ingesloten hoektand is. Een radiologische 3D-beeldvorming geeft deze informatie. Het voordeel van deze radiologische analyse is dat er op hetzelfde moment ook nagegaan kan worden of naburige tandelementen beschadigd zijn. Wanneer de dokters over al deze informatie beschikken, kunnen ze een optimaal behandelingsplan opstellen. De ingreep gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving.

Kaakgewricht

Veel mensen hebben last van (een bepaalde) pijn ter hoogte van het kaakgewricht. De moeilijkheid is vaak te achterhalen of de pijnklachten afkomstig zijn van het kaakgewricht zelf of dat deze eerder het gevolg zijn van een overbelasting van het kaakgewricht. Deze verschillende oorzaken hebben een verschillende aanpak nodig om tot een resultaat te komen.

Slijmvliesafwijkingen

Het slijmvlies in de mondholte heeft normaal een egale roodroze kleur. Afwijkingen van het mondslijmvlies kunnen in meerdere kleuren en vormen voorkomen. Het kan gaan om een plaatselijk gegeven, maar het kan ook zijn dat de afwijking het resultaat is van een algemene lichamelijke aandoening. Wanneer het letsel na veertien dagen nog steeds aanwezig is, is het aangeraden om dit letsel door de huisarts of tandarts te laten nazien.

Wortelpuntoperaties

Een ontsteking ter hoogte van de tandwortel is meestal te wijten aan het afsterven van de zenuw. Deze apicale ontsteking wordt behandeld door een endodontische opvulling van het zenuwkanaal bij de tandarts of endodontoloog.

Als de ontsteking na enige tijd terugkomt, blijft een endodontische herbehandeling de voorkeursbehandeling. Soms kan er toch geopteerd worden om een apexresectie (verwijderen van het wortelpunt/ontsteking) te laten uitvoeren.

Indicaties voor apexresectie:

  • het niet toegankelijk zijn van het wortelpunt (vb. kroon met stiftopbouw)
  • grote apicale cyste die niet kleiner wordt na een endodontische behandeling
  • steeds terugkerende acute ontstekingen na het afsluiten van het gebitselement

Deze behandeling wordt uitgevoerd door