ZorgaanbodBehandelingenOncologie (aangezicht)

Oncologie (aangezicht)

Chirurgie en reconstructie

Chirurgie is een essentieel onderdeel in de behandeling van tumoren in het aangezicht.

Wanneer een kwaadaardig letsel in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd (CT scan, biopsiename…) is het vaak voldoende om het letsel chirurgisch te laten wegnemen. Wanneer echter blijkt dat er uitzaaiingen zijn of een vermoeden ervan wordt vaak een halsklierevidement uitgevoerd, al of niet in combinatie met het wegnemen van de tumor. Uiteraard wordt ook in dit onderdeel van onze specialiteit maximaal ingezet op quality of life! Het is een normale slik-, spraak-, en kauwfunctie die we te allen tijde nastreven, maar de impact die deze ingrepen kunnen hebben op het uiterlijk zijn ook niet te vergeten. . Reconstructieve chirurgie is dan ook vaak essentieel om dit doel maximaal te kunnen bereiken. De artsen die op onze dienst zorgen voor deze patiënten zijn dan ook hoogopgeleide chirurgen in centra met wereldfaam op het oncologisch veld.

Omdat er bij een kwaadaardig letsel ter hoogte van het aangezicht meestal geen pijnklachten zijn, worden deze letsels vaak pas in een later stadium ontdekt. Uitgebreidere chirurgie is dan ook noodzakelijk. Naast een uitgebreidere chirurgie om het lokaal letsel te verwijderen, worden vaak ook de klieren ter hoogte van de hals mee verwijderd. Zo kunnen ook de microscopisch kleine uitzaaiingen mee behandeld worden. In zeldzame gevallen moet er voor een herstel van de kwaadaardige tumorzone weefsel van een andere plaats van het lichaam genomen worden.

Het is vanzelfsprekend dat deze behandeling van tumoren een multidisciplinaire aanpak nodig heeft, zodat deze verschillende diensten samen het meest optimale behandelingsplan kunnen opstellen.

Radiotherapie

Radiotherapie betekent letterlijk “behandeling door (röntgen- of gamma)straling”. Op de afdeling radiotherapie kan je terecht voor zowel uitwendige als inwendige bestraling.

Bij inwendige bestraling wordt de straling opgewekt door een bestralingstoestel en nauwkeurig gericht op het gebied dat behandeld moet worden. Voor de radiotherapiebehandeling zal er een gepersonaliseerd masker worden aangemaakt zodat het hoofd zich steeds in dezelfde positie bevindt. Daardoor is de nauwkeurigheid van de bestraling gegarandeerd.

In zeldzame gevallen kan er geopteerd worden voor het plaatsen van radioactieve staafjes in of vlakbij de tumor. Dit noemen we ook wel brachytherapie.

Radiotherapie heeft voornamelijk invloed op sneldelende cellen zoals tumorcellen.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met stoffen die we cytostatica of chemotherapeutica noemen. Deze middelen kunnen kankercellen doden of kunnen de groei van kankercellen remmen. Er zijn veel verschillende cytostatica die ieder op een andere manier de kankercel aanvallen. Het voornaamste aangrijpingspunt van de meeste cytostatica is de celdeling. De chemotherapie kan voor de chirurgie plaatsvinden om de tumor in volume te laten afnemen. Na de chirurgie kan er ook geopteerd worden voor het opstarten van een chemokuur zodat om de mogelijke microscopische restletsels geëlimineerd kunnen worden.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door